Den blå varianten av fjellreven lever farligere enn den hvite under åtejakta på rødrev. Foto: Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet

Skyt ikke feil rev

Har du en rev i siktet? Forviss deg om at det faktisk er en rødrev før du trekker av, og ikke en utrydningstruet fjellrev.

Fjellrev

Fjellrev er listet som kritisk truet i Norsk Rødliste 2015

Den ble vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd i 2015

Bestanden i Norge i dag teller i underkant av 140 individer

Den er hovedsakelig utbredt fra Midt-Norge og oppover

Overvåking av fjellrev og oppfølging av tiltak gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn, på oppdrag fra Miljødirektoratet

Åtejakt på rødrev er populært vinters tid. Lysforholdene er ofte vanskelige, selv om det er tillatt å bruke fastmontert elektrisk lys under denne jaktformen.

– Derfor er det spesielt viktig at jegeren er sikker på at det er en rødrev som har kommet inn på åteplassen, og at det ikke er en hund, gaupe eller fjellrev, sier avdelingsdirektør Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat.

Selv om fjellreven er en utpreget høgfjellsart, er det helt normalt og naturlig at enkelte dyr midtvinters trekker nedover i terrenget på søk etter mat. Dette skjer oftest etter år hvor det er født mange valper og/eller når bestanden av smågnagere har gått ned. Når fjellrevvalpene blir kjønnsmodne vandrer de ut fra oppvekstområdet og legger ut på søk etter nytt territorium.

Troskyldig og tillitsfull

Fjellreven er en troskyldig skapning som oppleves som tillitsfull og lite redd for mennesker. Den kan dukke opp nært bebyggelse og oppholde seg inntil hus og trafikkerte veier, spesielt hvis den får lett tilgang på mat. De to siste årene har det vært god produksjon av fjellrevvalper i deler av landet, samtidig som smågnagerbestandene er relativt lave. Dette betyr at det akkurat nå er mange fjellrever på vandring.

Utlagte åter for rødrevjakt er steder hvor fjellreven gjerne dukker opp. Er det en kvit fjellrev, lever den ikke så farlig, men fjellreven har to fargevarianter: kvitrev og blårev. Blåreven er mørk i pelsen hele året rundt. 

Felling er straffbart

– Når den dukker opp på åteplassen kreves det årvåkenhet av jegeren. Ikke skyt, men meld fra om observasjoner av fjellrev til SNO. Felling av feil art er straffbart og vil bli anmeldt til politiet, opplyser Knutsen. 

 Oversikt over lokalkontor og rovviltkontakter i SNO finner du her.

 Flere tiltak er satt i gang for å bringe fjellreven tilbake til de skandinaviske fjellene, blant annet utsetting av valper fra avlsstasjonen på Oppdal og ekstra fôring. Tiltakene ser ut til å virke. Overvåkingen av bestanden viser at det fødes flere og flere kull i Skandinavia, men det er et godt stykke igjen til vi kan si at bestanden er sikret.

Relaterte lenker

Kontakt

Avdelingsdirektør Kjartan Knutsen
SNOs avdeling naturoppsyn
telefon: 958 20 521

Tema