Mye søppel til havs havner i fiskernes redskaper, foto: Bo Eide

Fiskere i gang med å rydde søppel til havs

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn marint avfall og levere det inn til utvalgte havner. 

Fishing for Litter

Fishing For Litter startet som et nasjonalt prosjekt i Nederland i år 2000, men har siden blitt adoptert av flere land.

I 2010 ble Norge og de 14 andre medlemslandene i OSPAR-konvensjonen (om vern av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren) bedt om å vurdere å innføre Fishing For Litter som tiltak mot marin forsøpling.

Miljødirektoratet leder prosjektet i Norge. Salt Lofoten AS har fått kontrakt om å lede det operative arbeidet.

Nofir AS (Norsk Fiskeriretur) skal ta imot og gjenvinne den delen av avfallet som består av fiskerirelatert marint avfall.

Fiskerne som deltar, vil også bidra til å overvåke omfanget av marint avfall. Resultatene fra prosjektet vil bli rapportert inn til OSPAR.

Miljødirektoratet leder prøveprosjektet, på oppdrag for Klima- og miljødepartementet.

Det er vurdert at rundt 15 prosent av marint avfall driver i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet.  De resterende 70 prosent havner på havbunnen. Avfallet i havet kommer både fra land og fra skipsfart, fiskefartøyer og fritidsbåter. 

Marin forsøpling dreper fisk, sjøfugl og andre dyr som følge av kvelning og andre livstruende skader. 

Det er særlig plast som er den store miljøutfordringen. Plast brytes ned til mikropartikler og tas opp i dyr og marine næringskjeder, og mye blir værende i miljøet i hundrevis av år fremover. 

Mer plast enn fisk

En internasjonal rapport fra World Economic Forum (WEF) anslår at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet, hvis ikke noe gjøres for å bekjempe problemet.

- Fiskere rammes direkte av den stadig økende mengden marint avfall i havene våre. De må bruke tid på å rense redskapene fri for søppel. Deres frivillige innsats gjennom Fishing for Litter vil derfor komme både næringen og samfunnet til nytte og er et bidrag til at vi kan få et renere hav, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Leveres til havner

Prosjektet Fishing for Litter innebærer at fiskebåter som deltar i prosjektet, utstyres med store sekker hvor de samler marint avfall som tas opp med trål eller annet redskap under normalt fiske.

Les også: No skal det fiskast søppel

Avfallet kan leveres i de havnene som deltar i ordningen, og der blir avfallet sortert, registrert og tatt hånd om på forsvarlig måte.  Foreløpig er det Tromsø, Ålesund og Egersund havner som er med i prosjektet.

Kan bli utvidet til flere havner

Fishing for Litter vil bidra til at vi får mer kunnskap og oversikt over hvor store mengder marint avfall som kan samles inn på denne måten. Vi skal høste erfaringer fra prosjektet. De blir nyttige i vårt arbeid med å finne tiltak og virkemidler for å redusere marin forsøpling, sier Hambro. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Runar Mathisen
seksjon for hav og sedimenter
telefon 993 15 460

Tema