Statlig sikring i flere etapper siden 1989 har sørget for at turmålet Olalia i Vindafjord kommune er lettere tilgjengelig for alle. Foto: Knut-Arild Sørensen, Friluftsrådet Vest.

40 millioner til friluftslivsområder

I 2016 har Miljødirektoratet nær 40 millioner kroner til rådighet, for å sikre og tilrettelegge friluftslivsområder for allmennheten.

Statlig sikring av friluftslivsområder

  • Sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til naturopplevelser.
  • Nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange, er prioritert.
  • 2016: 42 søknader fra 28 forskjellige søkere fra Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
  • Ingen søknader fra Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane, Oslo, Hedmark og Oppland. 

Siden 1950-tallet har Miljødirektoratet samarbeidet med kommunene og friluftsråd om å sikre totalt 2400 friluftslivsområder. Uten sikringsordningen, ville mange av disse områdene og ferdselsårene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen måte lite tilgjengelig for befolkningen.

Ønsker flere søknader

I år har vi mottatt 42 søknader om støtte fra 28 forskjellige søkere. Miljødirektoratet mottar hvert år cirka 40 søknader om støtte til sikring av områder, men fortsatt er det 120 kommuner som ikke har statlig sikrede områder.

Direktoratet ønsker flere søknader, gjerne fra kommuner som vi tidligere ikke har samarbeidet med om sikring.

– Vi ønsker å samarbeide med kommuner og friluftsråd over hele landet om enda flere gode sikringsprosjekter, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

For å inspirere og opplyse flere kommuner om de unike mulighetene som finnes i sikringsordningen, gir Miljødirektoratet nå ut brosjyren «Friluftsliv for alltid» - om sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder.

Satser på nærområder

Etter søknader fra kommuner og friluftsråd har Miljødirektoratet hvert år de siste årene gitt 30-40 millioner til sikring og istandsetting av nye friluftslivsområder.

– To av tre nordmenn ønsker å være mer ute i naturen. For å senke terskelen for folk, ønsker staten å bidra til at ingen skal ha mer enn 500 meter fra der de bor til et sammenhengende nettverk av turstier, sier Hambro.

Miljødirektoratet har i de siste årene oppfordret kommunene til å legge til rette for friluftsliv der folk bor. Åtte av ti nordmenn bor i byer og tettsteder, og det er behov for flere nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange.    

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Ann Jori Romundstad
friluftslivseksjonen
telefon 975 42 267

seniorrådgiver Heidi Grete Betten
friluftslivsseksjonen
telefon 453 97 942

Tema