Februar 2016

Mye kan gjøres for å bevare viktige pollinatorer

I dag legger det internasjonale Naturpanelet fram sin aller første utredning. Den slår... 26.02.16

Rekordår for fjellreven i Skandinavia

204 små fjellrevvalper fordelt på 40 kull så dagens lys for første gang i Norge i 2015.... 26.02.16

Nedgang i flere småviltbestander

Rapporten «Statusoversikt for jaktbart småvilt» viser at det gjennom de seinere år har... 25.02.16

Nå skal alle deklarere farlig avfall digitalt

1. mai er datoen alle produsenter og mottak av farlig avfall må få med seg. Da kan man... 24.02.16

Innspill til arealer for naturtypekartlegging i 2016

I forbindelse med naturtypekartlegging i 2016 har Miljødirektoratet tidligere sendt ut et oppdrag til alle Fylkesmenn om å gi innspill til aktuelle arealer for naturtypekartlegg... 24.02.16

Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet stadfestes av Kongen i statsråd

Kongen i statsråd har i dag opprettholdt Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. 22.02.16

Uforsvarlig lagring av farlig avfall og kjemikalier i vaskeri- og renseribransjen

Miljømyndighetene har kontrollert vaskeri- og renseribransjen for å sjekke om de oppfyll... 19.02.16

Kontroll av kjøle- og ventilasjonsanlegg avdekket flere mangler

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle-og ventilasjonsanlegg avdekket at... 19.02.16

Ekstraordinære uttak av jerv våren 2016

I tråd med Stortingets rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak... 14.04.16

52 jerver felt

Totalt 52 jerver ble felt i løpet av lisensfellingsperioden fra 10. september 2015 til 1... 18.02.16

40 millioner til friluftslivsområder

I 2016 har Miljødirektoratet nær 40 millioner kroner til rådighet, for å sikre og... 18.02.16

Skyt ikke feil rev

Har du en rev i siktet? Forviss deg om at det faktisk er en rødrev før du trekker av, og... 17.02.16

Vurdering av tiltaksutredninger mot luftforurensning i Norges fem største byer

Miljødirektoratet har vurdert tiltaksutredningene for lokal luftkvalitet i Norges fem... 16.02.16

Rekordhøye nivåer av metan i atmosfæren

Nivåene av klimagassen metan stiger mer enn forventet både ved målestasjonene på Svalbar... 29.02.16

Mange laksebestander har for dårlig kvalitet

81 av de viktigste laksebestandene når ikke målet om minst god tilstand. Dette er... 08.02.16

Se FNs klimapanel diskutere kommunikasjon i Oslo

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerer FNs klimapanel (IPCC) et møte om hvordan... 07.02.16

Nye fiskeregler vedtatt

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra... 05.02.16

Strengere krav til eksport av brukte EE-produkter

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til testing og dokumentasjon ved eksport av bruk... 04.02.16

Livsviktige områder er truet

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle... 02.02.16

Fiskere i gang med å rydde søppel til havs

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for... 01.02.16