April 2016

Nytt verktøy og tilskudd til klimatilpasning

Miljødirektoratet skal bidra til å styrke klimatilpasnings-arbeidet i Norge. Vi forvalte... 02.05.16

Følgjer opp villrein etter sjukdomsfunn

Villreinen blir følgd tett etter at chronic wasting disease (CWD) blei påvist hos ei... 29.04.16

Ny metode endrar framskriving frå klimaforliket

Etter at Stortinget vedtok dei nasjonale klimamåla i 2008, har FN endra metodane for å... 29.04.16

Historisk hjemkomst for elvemusling

185 unge elvemuslinger har forlatt fosterhjemmet og er tilbake i elva de stammer fra.... 25.04.16

Ny klassifisering av PFAD fra 1. januar 2017

Miljødirektoratet har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, gjort en ny vurderin... 25.04.16

Avdekket rypejakt fra snøskuter

Blodspor og spor etter snøskutere i snøen viser at det har foregått omfattende tjuvjakt ... 22.04.16

Kunstgressbaner mulig stor kilde til mikroplast

Ny rapport viser at gummigranulat fra kunstgressbaner kan være den nest største kilden t... 19.04.16

Verner om sjøfuglene i hekketida

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Derfor er det forbudt å gå... 19.04.16

Hva driver egentlig naboen med?

I løpet av de neste to ukene skal inspektører gjennomføre nesten 300 tilsyn hos virksomheter over hele landet. Tilsynene er fordelt på industriparker, forsyningsbaser og... 18.04.16

Mindre PCB og meir gjenbruk av betongavfall

Nytt forslag frå Miljødirektoratet skal føre til meir gjenvinning av lite forureina... 18.04.16

Norge melder inn grunnlaget for kvotetildeling

Miljødirektoratet har rapport grunnlaget for å beregne hvor mange klimakvoter Norge skal... 15.04.16

Rapport om Norges utslipp og opptak av klimagasser

Norge har nå levert den årlige National Inventory Report (NIR) til FNs klimakonvensjon. Rapporten viser alle Norges utslipp og opptak av klimagasser for perioden 1990–2014. I 20... 15.04.16

Flere spesialrapporter fra FNs klimapanel

Under et møte i Nairobi denne uka la FNs klimapanel rammene for arbeidet med sjette... 15.04.16

Kommuner kan søke tilskudd til klimatiltak

Klimasats er en støtteordning for klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner... 15.04.16

Ny film om klimaarbeid i kommunene

En ny film viser noen av utfordringene og mulighetene norske kommuner har i møte med... 15.04.16

Måker i tilbakegang på kysten

Nesten alle måkeartene våre er i tilbakegang, og det ser ut til at måkene i større og... 14.04.16

På sporet av bjørnen

I desse dagane vaknar bjørnane frå vintersøvnen og vandrar ut på leiting etter føde.... 14.04.16

Tar ulovlige garn i elvemunninger

Statens Naturoppsyn (SNO) har avdekket ulovlig laksefiske i utløpet av elver hvor det gå... 13.04.16

12 ulver felt

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31.mars er det felt 6 ulver på lisensfelling. I tillegg er ytterligere 6 ulver som er avgått på andre måter belastet... 11.04.16

Slapp hunder etter binne med unger

Statens naturoppsyn (SNO) har avdekket at to hunder er sluppet løs på ei bjørnebinne med... 10.04.16

Forslag om nye bestemmelser om handel med trua arter

Miljødirektoratet har sendt ny forskrift for innførsel, utførsel, reutførsel, overdragelse eller besittelse av truede arter av vill flora og fauna (CITES) ut på offentlig høring. 07.04.16

Mange moskuskalver døde

Over halvparten av moskuskalvene som ble født på Dovrefjell i fjor døde i løpet av høste... 06.04.16

67 gauper felt under årets kvotejakt

NB: JUSTERTE TALL: Av en totalkvote på 82 gauper ble det felt 67 gauper i løpet av årets... 06.04.16

Anbefaler ikke forbud mot fem genmodifiserte planter

Miljødirektoratet anbefaler ikke å legge ned forbud mot import og bruk av en genmodifise... 05.04.16

Dødelig sykdom påvist på villrein i Nordfjella

For første gang er den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) oppdaget i Europ... 04.04.16

Husk tolldeklarasjonsplikt ved eksport av avfall

Miljødirektoratet og Tolletaten har avdekket at deklarasjon av eksport av avfall ikke blir registrert på korrekt måte. Tolldeklarasjonsplikten gjelder alt avfall som er regulert... 01.04.16

Ny EU-dom sikrer fortsatt kontroll med kjemikalier

EU-domstolen konkluderer med at nasjonale produktregistre ikke er i strid med... 01.04.16

Forbyr sterkt allergifremkallende stoff i leker

MI fører til kløe, utslett og blemmer. Stoffet blir nå forbudt i leker i EU mye takket... 01.04.16

Klimaendringer får store konsekvenser for norsk natur

Klimaendringene som ventes framover kan føre til store endringer i norsk natur og... 01.04.16