Oppdatert veileder for håndtering av sedimenter

Miljødirektoratets veileder for håndtering av sedimenter gir råd i forbindelse med planlegging og behandling av forskjellige tiltak i sjøen. Veilederen er nå oppdatert.

Veileder for tiltakshaver og myndigheter

Hovedmålgruppen for veilederen er ulike myndigheter, de som ønsker å gjøre inngrep på sjøbunn og konsulenter.

Veilederen gjelder både forurensede og rene sedimenter. 

Mye vil være likt, enten det dreier seg om opprydding av forurenset sjøbunn eller andre tiltak.

Den oppdaterte veilederen om håndtering av sedimenter viser saksgang og regelverk, krav om undersøkelser og miljøovervåking, hvilke tiltaksmetoder som kan være aktuelle og hvordan forurenset sjøbunn kan disponeres i forbindelse med tiltak i sjø.

Ny informasjon i oppdateringen

Oppdateringen av veilederen består blant annet i at vedlegget om tiltaks- og disponeringsløsninger for masser er utvidet.

Sjekklisten fra faktaarket om hva som må med i tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn - Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn - er også lagt til som et nytt vedlegg.

Det er bare mindre endringer i resten av veilederen. Blant annet er dvergålegras beskrevet som prioritert art og navn og lenker til ulike institusjoner er oppdatert.

Relaterte lenker

Kontakt

fungerende seksjonssjef Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 412 35 530

senioringeniør Eivind Dypvik
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 455 06 316

Tema