Fiskeørn er en nært trua art som hekker i Norge. Den legger årlig ut på en farefull ferd der den blant annet krysser Middelhavet på vei til Afrika. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Møte om vern av rovfugler i Trondheim

Beskyttelse av trekkende rovfugler står på agendaen når partene i den internasjonale avtalen for trekkende rovfugl møtes i Trondheim neste uke.

Rovfuglavtalen

En såkalt MOU (Memorandum of understanding) under Bonnkonvensjonen om trekkende arter og kan ses som en handlingsplan for bevaring av trekkende rovfugler.

Avtalen ble etablert høsten 2008 og Norge signerte samme år.

Det geografiske virkeområdet for avtalen er stort, med i alt 132 land i Afrika, Europa og Asia (unntatt Japan, Korea og sørøst-Asia), og per i dag har 52 parter signert.

Eksperter og forvaltere fra over 50 land møtes i Trondheim 5.-8. oktober for å diskutere hva som kan gjøres for å bevare trekkende rovfugler. Gribber, hauker, falker og ugler har en egen avtale som arbeider for å bedre situasjonen for mange av de mest truete artene. Norge har signert denne avtalen da mange av våre rovfugler har behov for vern på sitt trekk gjennom Europa til vinterområder i for eksempel Afrika.

– Tiltak mot miljøgifter og regulering av jakt har ført til at vi i stor grad har hatt en positiv utvikling for mange av de norske rovfuglartene, som havørn og vandrefalk. Samtidig vet vi at mange norske arter som trekker over store avstander er utsatt for mange negative trusler. Det er derfor spesielt viktig med internasjonalt samarbeid for å ta vare på disse artene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stort virkeområde

Miljødirektoratet står som vert for partsmøtet, som skal avvikles i Clarion Hotel og Congress. Rovfuglavtalen er utviklet som en egen avtale under Bonnkonvensjonen.

Rovfuglavtalen sprer informasjon om hva som kan gjøres og har i tillegg ekstra innsats for de mest truete artene. Det er også viktig at utbredelseslandene kommer sammen for å dele erfaringer i dette arbeidet.

Kraftlinjer og illegal fangst

I løpet av møtet skal en rekke tema diskuteres. Blant disse er nasjonale tiltak for å unngå kollisjoner med kraftlinjer og vindmøller og pågående arbeid med å redusere illegal fangst av fugler rundt Middelhavet. I tillegg vil situasjonen for afrikanske og asiatiske gribber stå sentralt. Disse artene har hatt en dramatisk nedgang de siste årene på grunn av blant annet forgiftning.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver i Miljødirektoratet og styreleder i Bonnkonvensjonen, Øystein Størkersen, artsseksjonen
telefon: 930 63 971

Tema