Catskiing innebærer å bli transportert opp på fjellet med tråkkemaskiner eller lignende, for så å kjøre ned på alpinski. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Forslag om åpning for catskiing

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag om endringer i regelverket for motorferdsel i utmark, som innebærer en åpning for catskiing i Norge.

Direktoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) å sende forslag til endringer i regelverket for motorferdsel i utmark ut på høring.

Endringene innebærer en åpning for catskiing i Norge, som innebærer å bli transportert opp på fjellet med tråkkemaskiner eller liknende til utgangspunkter som er egnet for alpin skikjøring.

Miljødirektoratet foreslår at kommunene gis adgang til å fastsette løype for slik bruk. I forslaget har direktoratet lagt opp til at dette skjer etter samme prosess som fastsetting av snøskuterløyper, og at regelverket gir de samme rammene med tanke på hvor løypene kan legges og hvilke hensyn som skal tas.

Departementet har også bedt direktoratet om å sende på høring et forslag som myker opp reglene for bruk av el-sykler i utmark. Et slikt høringsbrev vil sendes fra direktoratet om kort tid.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Terje Qvam
friluftsseksjonen
telefon 97012330

Tema