Ber om innspill til faggrunnlaget for Norskehavet

Faggrunnlaget som ligger til grunn for forvaltningsplanen for Norskehavet, er oppdatert. Det er mulig å gi innspill på dette faggrunnlaget fram til 30. november 2015.

Det oppdaterte faggrunnlaget for Norskehavet er tilgjengelig på Havforum.no, nettstedet til Faglig forum for norske havområder.

Utvidet frist til 30. november

Innspillene som kommer til faggrunnlaget, behandles av Klima- og miljødepartementet. Opprinnelig frist for innspill var 2. november 2015, men de har nå utvidet fristen til 30. november.

Innspillene til faggrunnlaget sendes per e-post til: postmottak@kld.dep.no - merket "Norskehavet - innspill til oppdatert faggrunnlag av forvaltningsplanen".

Relaterte lenker

Tema