Oktober 2015

Forslag om åpning for catskiing

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag om endringer i regelverket for... 30.10.15

Husk søknadsfristen for rovvilterstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning for husdyr drept av rovvilt er søndag 1. november. Alle søknader skal leveres i Elektronisk søknadssenter. 30.10.15

Stor spredning av blindpassasjerer ved planteimport

Mange skadelige fremmede arter som brunsnegl og harlekinmarihøne har kommet til Norge so... 30.10.15

Hvaler Solpark er årets lokale klimatiltak

Prisen for «Årets lokale klimatiltak 2015» går til Hvaler Solpark. Hvaler vinner prisen... 27.10.15

Moskus i motvind og medvind

Dobbelt så mange moskus som vanlig er påkjørt og drept av tog i år. Trolig skyldes det e... 26.10.15

18 kilometer garn inndratt

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt et økende problem. 18... 21.10.15

EU foran planen med kutt i klimagassutslipp

Klimagassutslippene i EU er reduserte med fire prosent fra 2013 til 2014. Siden 1990 er... 20.10.15

Ber om innspill til faggrunnlaget for Norskehavet

Faggrunnlaget som ligger til grunn for forvaltningsplanen for Norskehavet, er oppdatert. Det er mulig å gi innspill på dette faggrunnlaget fram til 30. november 2015. 20.10.15

Farlege bilpleieprodukt blir selde utan åtvaringar

Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av... 19.10.15

Merkekrav til klær med antibakterielle midler

Sølv eller andre antibakterielle stoffer blir brukt i enkelte typer klær for å hindre vo... 19.10.15

Vil uetisk jakt til livs

Brudd på jaktbestemmelsene kan påføre byttedyrene unødig lidelse. Hvert år avdekkes brud... 19.10.15

160 jervekull i Skandinavia

En felles norsk-svensk rapport viser økning i antall jervekull, men samtidig en nedadgående trend for størrelsen på den skandinaviske jervebestanden. 16.10.15

10 bjørner felt i Norge i 2015

Etter at lisensfellingsperioden ble avsluttet i går har totalt 10 bjørner blitt felt i... 16.10.15

Reguleringen av PFOA i produktforskriften endret

PFOA i stoff og stoffblandinger er nå regulert gjennom EU/EØS' kjemikalieregelverk, REACH. Gjeldende grenseverdi er satt til 0,3 prosent. 15.10.15

Anmeldte Karmøy-bedrift for ulovlig avfallslagring

Miljødirektoratet anmeldte Norscrap Karmøy AS i Rogaland for å ha lagret farlig avfall... 15.10.15

Enerett og avfallseksport sikrer Norges miljømål

Miljødirektoratet anbefaler at norske kommuner fortsatt får tildele enerett til behandli... 14.10.15

Flaggermusrabies påvist i Norge

Flaggermusrabies er påvist hos en flaggermus som ble funnet i Valdres. Det er sjelden at... 13.10.15

Åpent for å søke om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november. 12.10.15

Farlig avfall-forskrift: Enklere, sikrere og mer effektivt

Det nye regelverket gir folk mulighet til å kvitte seg med mer farlig avfall helt gratis... 09.10.15

Norsk forsker i ledelsen av FNs klimapanel

Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning er valgt inn i... 08.10.15

Sjekk miljøtilstanden i Norge

I statsbudsjettet viser regjeringen til hvordan miljøtilstanden i Norge utvikler seg og ... 08.10.15

Ny veileder om kulturarven i verneområder

Nå lanseres en veileder om forvaltning av kulturminner i områder som er vernet etter... 07.10.15

Ny leder av FNs klimapanel

Hoesung Lee fra Sør-Korea er valgt til ny leder av FNs klimapanel (IPCC). Han skal lede... 06.10.15

Nordmenn har bruk for plastposer

I Europa er plastposer et forsøplingsproblem, mens nordmenn bruker dem til å kaste... 05.10.15

Møte om vern av rovfugler i Trondheim

Beskyttelse av trekkende rovfugler står på agendaen når partene i den internasjonale... 02.10.15

Sammendrag av lavutslippsrapport oversatt til engelsk

Sammendraget til rapporten: «Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030» er nå oversatt til engelsk. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling, laget på oppdrag fra... 02.10.15

Jerv fortsatt over bestandsmålet

Etter et høyt antall ekstraordinære hiuttak i vår var det igjen 48 av årets fødte ungeku... 01.10.15

Grensesprengende samarbeid om fjellrev

Norge og Sverige går tettere sammen om å forvalte fjellreven i Skandinavia. Tiltak over... 01.10.15

Oppdatert veileder for håndtering av sedimenter

Miljødirektoratets veileder for håndtering av sedimenter gir råd i forbindelse med planlegging og behandling av forskjellige tiltak i sjøen. Veilederen er nå oppdatert. 01.10.15