Ozonlaget i stratosfæren vernar livet på jorda mot skadeleg ultrafiolett stråling frå sola. Foto: Istock.

Global enighet om håndtering av sterke klimagasser

Verdens land er enige om å stoppe den raskt økende bruken av de sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK-er). Det ble klart under et møte i Montrealprotokollen i Dubai denne uken.

Montrealprotokollen er en av verdens mest vellykkede miljøavtaler. Den ble opprettet for å fase ut produksjon og bruk av ozonødeleggende stoffer. I dag er over 98 prosent av verdens bruk av de ozonødeleggende gassene faset ut.

Jobber for å redusere bruken

HFK-gassene, som man nå er blitt enige om å jobbe for å redusere bruken av, er i stor grad tatt i bruk som erstatningsstoffer for de ozonødeleggende gassene. HFK-gassene brukes i hovedsak i fryseanlegg, klimaanlegg, varmepumper og isolasjonsskum.

Miljødirektoratet har ledet den norske delegasjonen på møtet i Dubai denne uken. Vi har ansvaret for at tiltak mot både ozonødeleggende stoffer og HFK-gasser blir iverksatt i Norge.

Vi er også ansvarlige for overvåking av konsentrasjonen av både ozonødeleggende og klimagasser i atmosfæren.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Alice Gaustad
seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning
telefon: 980 94 104

Tema