Rådgir russiske myndigheter om avfallshåndtering

Miljødirektoratet samarbeider med miljømyndighetene i den russiske regionen Arkhangelsk om avfallshåndtering. Vi rådgir om kildesortering av avfall fra husholdninger basert på norske erfaringer, med hovedvekt på farlig avfall.

Samarbeidet har blant annet inkludert oppbygging av en løsning for kildesortering av farlig avfall i byen Severodvinsk. Vi har hatt ulike seminarer om avfall og kildesortering for representanter fra miljømyndighetene i området for å bygge kompetanse og dele erfaringer.

Miljømyndigheten i Sverige og Finland deltar også i samarbeidet, som delfinansieres gjennom Nordisk Ministerråd (NordRegio).

Gode resultater

Kildesortering av batterier og kvikksølvholdige lyspærer for 200 000 innbyggere i Severodvinsk

Innsamlingen foregår i innendørs innsamlingsstasjoner der innbyggerne kan levere lysstoffrør og sparepærer med kvikksølv, samt små-batterier med forskjellig innhold av tungmetaller til såkalte «Eco-bokser».

Mengden innsamlede batterier og sparepærer økte betydelig fra 2013 til 2015. Uten denne innsamlingen hadde høyst sannsynlig mesteparten av dette avfallet havnet på avveier. Innsamlet avfall sendes til godkjent behandling i Russland.

Kildesortering av glass, plast, drikkeemballasje og papir fra husholdningene i Severodvinsk

6000 av innbyggerne i Severodvinsk kildesorterer husholdningsavfall i egne konteinere tilknyttet sine boligblokker i et prøveprosjekt. Beboerne sorterer glass, plast, drikkeemballasje, papir, papp og restavfall direkte i egne konteinere.

Det foreligger nå planer i Severodvinsk om å utvide innsamlingen av kildesortert husholdningsavfall til en større del av byen.

Dette gir myndighetene i Arkhangelsk gode erfaringer med kildesortering av avfall, med overføringsverdi til andre russiske byer og distrikter i Russland.

Kontakt

seniorrådgiver Per Martin Aakerøy
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 466 33 671

seniorrådgiver Hanne Aronsen
internasjonal seksjon
telefon: 900 85 376

Tema