Norge og Russland samarbeider om å ta vare på Barentshavbestanden av isbjørn. Foto: Morten Ekker.

Norge og Russland styrker isbjørn-samarbeidet

Norge og Russland forsterker samarbeidet om ta vare på isbjørnen som lever rundt Svalbard og Frans Josefs land. I den nye avtalen er vi enige om å styrke overvåkingen, forskningen og forvaltningen av den sårbare barentshavsbestanden av isbjørn.

Isbjørnen i Barentshavet er én av verdens 19 bestander. Den anses å være den som er mest truet av klimaendringer, fordi mindre havis ødelegger for isbjørnens fangst av mat.

Det er nødvendig med globale tiltak for å stoppe klimaendringene, gjennom de internasjonale klimaforhandlingene.

Ved mer koordinert samarbeid mellom Norge og Russland, og mer samarbeid mellom alle isbjørnlandene, kan vi bidra til å redusere også andre trusler mot isbjørnen, fra næringsaktivitet, forurensning og ferdsel i isbjørnens leveområder.

Teller antall isbjørn

Det er viktig med oppdaterte estimater over hvor mange isbjørn som lever i Barentshavet for å finne gode tiltak for å forvalte den. Den siste helhetlige tellingen i 2004 estimerte at det er rundt 2650 isbjørn i Barentshavsbestanden.

Havisen i Arktis er redusert siden 2004 og det er uklart hvordan endringene har påvirket isbjørnbestanden. Norge og Russland er derfor enige om behovet for en ny telling av Barentshavsbestanden.

Norsk Polarinstitutt gjennomførte dette i de norske områdene av Barentshavet i sommer. Resultatene forventes å være klare før nyttår. Målet var å telle isbjørn på begge sider av grensen, sammen med Russland, men av ulike årsaker ble det ikke gitt tillatelser til telling i russiske områder i år.

Bedre grunnlag for god forvaltning

Til tross for manglende tall fra russisk side, gir oppdaterte tall fra norsk side et bedre grunnlag for å overvåke isbjørnbestanden i en tid med rask reduksjon av havisen.

Dette gir oss et bedre grunnlag for å utvikle en god forvaltning av bestanden tilpasset de utfordringene isbjørnen nå står overfor.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Marthe Haugan
internasjonal seksjon
telefon: 920 63 528

seniorrådgiver Morten Ekker
viltseksjonen
telefon: 901 07 453

Tema