Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet (til venstre) og viseminister Denis Khramov i det russiske departementet for naturressurser og miljø ble i Moskva denne uken enige om å fortsette miljøsamarbeidet. Foto: André Kammerud, Miljødirektoratet.

Fortsetter miljøsamarbeidet med Russland

Norge og Russland er enige om nye prioriteringer for miljøsamarbeidet i nordområdene. Dette samarbeidet bidrar til god havforvaltning, redusert forurensning og koordinert forvaltning av isbjørn, sjøfugl og villaks, som vi har felles bestander av.

Barentssamarbeidet

Miljødirektoratet samarbeider også med Russland under Barentsrådet, der Norge nylig overtok formannskapet i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe for de kommende to årene

En hovedprioritering i dette miljøsamarbeidet er opprydding i de såkalte “hot spots”, det vil si de alvorligste miljøproblemene på russisk side i Barentsregionen.

Miljødirektoratet leder dette arbeidet sammen med Russland under det norske formannskapet.

Et nytt treårig arbeidsprogram med russiske miljømyndigheter ble underskrevet av statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet i Moskva 2. desember.

Miljødirektoratet aktivt med

Programmet omfatter blant annet havforvaltning, forurensning, biologisk mangfold og grensenært samarbeid i nordområdene.

Miljødirektoratet er aktivt med i prosjekter på alle disse områdene. Vi har gode erfaringer med samarbeid om avfallshåndtering, om luftkvalitet og om isbjørn.

- Vi trenger et godt samarbeid med Russland slik at vi sammen forvalter miljøet i nord best mulig. Sammen med russiske miljømyndigheter styrker vi blant annet innsatsen for å bevare den sårbare barentshavsbestanden av isbjørn, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder André Kammerud
internasjonal seksjon
telefon: 412 31 779

seniorrådgiver Marthe Haugan
internasjonal seksjon
telefon: 920 63 528

Tema