November 2015

Fortsetter miljøsamarbeidet med Russland

Norge og Russland er enige om nye prioriteringer for miljøsamarbeidet i nordområdene.... 02.12.15

Rapport om Norges utslipp og opptak av klimagasser

Norge har nå levert den årlige National Inventory Report (NIR) til FNs klimakonvensjon, som er en detaljert rapport som viser alle Norges utslipp og opptak av klimagasser for... 01.12.15

Nesten alle byboere i Europa utsettes for helseskadelig luftforurensning

Luftforurensning er fortsatt det miljøproblemet som utgjør størst helserisiko for europeere. Det europeiske miljøbyrået (EEA) har estimert at luftforurensning var årsaken til ov... 30.11.15

Stanser borekaks-behandling i Nordsjøen

Total E&P Norge AS hadde fra mai til september alt for høye utslipp av olje fra... 30.11.15

Ny film om klimaet i Norge

Norge får et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer og... 30.11.15

Kan felle 82 gauper under kvotejakta

82 dyr kan felles under kvotejakta på gaupe fra 1. februar og til 31. mars 2016. Kvotene... 26.11.15

Skoleelever lærer om farlige kjemikalier i Hannas hus

I et felles nordisk undervisningsmateriell lærer de yngste skoleelevene hvor farlig for... 24.11.15

Statusrapport for mangfoldet i norsk natur

Naturindeks for Norge 2015 viser at naturindeksverdien for skog har steget siden 1990,... 24.11.15

Omsetning av giftige og meget giftige stoffer – nye skjema for tillatelse

I Norge må alle som vil omsette giftige og meget giftige stoffer til privat bruk ha tillatelse fra Miljødirektoratet. For å få en slik tillatelse søker man til Miljødirektoratet... 23.11.15

Saueskader påvirket holdninger til ulv i Østmarka

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at sommerens ulveskader p... 23.11.15

Fortsatt lave fangster i sjølaksefisket

Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2015 viser at fisket fortsatt ligger under... 20.11.15

Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av plassane for biloppsamling viser for man... 20.11.15

Utsettelse av kraftige klimakutt gir mindre valgfrihet

Tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren blir trolig nødvendig for å begrense den globale... 19.11.15

Kan ha funnet skismøring i meitemark

Nye undersøkelser viser at enkelte av stoffene som gir god glid, tas opp i meitemark run... 19.11.15

Endrer rapporteringen for PAH

Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av stoffgruppen PAH. Nye ISO-standarder gjør at Miljødirektoratet pålegger industrien å endre på hvordan de... 18.11.15

Oppgjøret av klimakvoter for årene 2008-2012 i havn

Norge har nå levert oppgjør av klimakvoter for den første forpliktelsesperioden under... 18.11.15

Bot for ulovlig markedsføring av skadedyrprodukter

Miljødirektoratet anmeldte et enkeltmannsforetak i Akershus som selger produkter til... 17.11.15

Vil skjerpe grensene for svevestøv fra 2016

Høye nivåer av svevestøv utgjør en betydelig risiko for befolkningens helse. Ny kunnskap... 17.11.15

Publikum har nøkkelrolle i arbeidet mot fiskespredning

En ny rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet har påvist 94 nye tilfeller av... 13.11.15

Nye viktige giftskritt

Den bromerte flammehemmeren deka-BDE kan snart bli forbudt i hele verden takket være... 12.11.15

Tidligere sauesanking gir færre skader

Nesten halvparten av skadene jerven gjør på sau blir påvist fra 1. september og ut året.... 12.11.15

Nedgang i antall søknader om rovvilterstatning

For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning o... 11.11.15

Lanserer Naturindeks for Norge 2015

24. november lanseres andre utgave av Naturindeks for Norge. Miljødirektoratet inviterer... 09.11.15

Global enighet om håndtering av sterke klimagasser

Verdens land er enige om å stoppe den raskt økende bruken av de sterke klimagassene... 07.11.15

Tilskudd til vannet der du bor

30 tiltak for å bedre vannmiljøet over hele landet får en samlet støtte på 9 millioner... 06.11.15

Storaksjon mot tørrfiskeksport til Vest-Afrika

Flere kontrolletater og tilsynsmyndigheter aksjonerte mot varer som sendes i bruktbiler... 05.11.15

Samarbeider om GMO-kunnskap

Bruk av nye DNA-teknikker er tema for et nordisk-baltisk arbeidsmøte denne uken. 05.11.15

Dømt for å ha skutt fredet falk

En mann er i Jæren tingrett dømt til 25 dagers ubetinget fengsel for å ha skutt en... 04.11.15

Endring i batteriregelverket

Regelverket for batterier har blitt endret. 02.11.15

Kontrollerte farlige stoffer i babysmokker

Miljødirektoratet har i høst gjennomført stikkprøvekontroller av noen kreftfremkallende... 02.11.15

Veileder for forurenset grunn brukes feil

Veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» er ikke til for å vurdere om noe er farlig avfall eller ikke. Det kan føre til spredning av miljøgifter og fare f... 29.10.15