Foto: Martijn Bergsma, Environment & Me /EEA

Store globale utviklingstrekk stadig viktigere for miljøet i Europa

Fram mot 2050 vil verdens befolkning, forbruket og behovet for mat, energi og materialer øke kraftig. Samtidig intensiveres konkurransen om begrensede naturressurser. Disse og andre globale megatrender vil i økende grad påvirke både miljøet og den generelle sosiale og økonomiske utviklingen i Europa, skriver Det europeiske miljøbyrået (EEA) i en ny rapport.

Rapporten «Miljøstatus i Europa 2015» er en omfattende analyse av utviklingen og framtidsutsiktene for miljøet i de europeiske landene, inkludert Norge, som er medlem av Det europeiske miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

– Alle som vil vite om og forstå miljøutfordringene bør lese denne rapporten. Den tydeliggjør sammenhengene mellom økonomisk og sosial utvikling, helse og miljø, og hvor viktig det er å finne helhetlige løsninger på tvers av samfunnssektorer og landegrenser, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kari Holden
miljøstatusseksjonen
telefon: 920 89 832

Tema