Ny rapport om GMO-raps

Miljødirektoratet har mottatt en ny rapport om miljørisikoen ved genmodifisert soppresistent raps.

Norsk rapsproduksjon er i dag begrenset og dekker ikke den norske etterspørselen. Begrensninger ligger i det ugunstige klimaet og skader og sykdom forårsaket av insekter og soppangrep.

Bruk av soppresistent genmodifisert raps kan være aktuelt for å dekke den norske etterspørselen.

Genmodifiserte organismer

Miljødirektoratet har ansvar for å gi tilrådninger til Klima- og miljødepartementet om norsk bruk av genmodifiserte organismer etter genteknologiloven. I den sammenheng har vi behov for å vurdere om det er varianter av genmodifisert raps som kan være aktuelle for Norge og hvilken miljørisiko de kan representere.

På bakgrunn av dette har vi bedt GenØk om å kartlegge og dokumentere kunnskapshull og forskningsbehov knyttet til potensiell bruk og introduksjon av soppresistent genmodifisert raps i Norge.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Diem Hong Thi Tran
artsseksjonen
telefon: 464 15 050

Tema