Hammerfest er ett av 17 områder som er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Foto: Tor Harry Bjørn, Hammerfest kommune.

Får 1 million til Hammerfest-opprydding

Miljødirektoratet gir Hammerfest kommune 675 000 kroner til å finne de beste tiltakene for rydde opp på sjøbunnen i havna. Kommunen får også 325 000 kroner til en prosjektleder som skal organisere arbeidet.

Resultater i løpet av året

De nye undersøkelsene skal blant annet kartlegge utbredelsen og mektigheten av forurensningen i havna, utrede sjøbunnens stabilitet med hensyn på tiltaksløsninger og kartlegge skrot på sjøbunnen.

Resultatene skal være klare i slutten av 2015 og brukes i vurderingen av oppryddingstiltak.

Havnen i Hammerfest er sterkt forurenset av miljøgifter fra tidligere virksomhet. Forurensningen stammer blant annet fra tidligere industri, verftsvirksomhet, fyllplasser og nedbrenning av byen under annen verdenskrig.

Må rydde opp

Hammerfest er ett av 17 områder som er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

- Tidligere undersøkelser viser at sjøbunnen i deler av Hammerfest havneområde utgjør en risiko for skade på helse og miljø. Det må ryddes opp i sjøbunnen for å fjerne forurensningen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere undersøkelser før tiltak

I fjor ble det utarbeidet en tiltaksplan med anbefalinger om mudring og tildekking som oppryddingstiltak. Tiltaksplanen konkluderer også med at det er nødvendig med flere undersøkelser før endelig tiltaksløsning kan besluttes.

Miljødirektoratet gir derfor Hammerfest kommune 1 million kroner som skal brukes til videre undersøkelser i havneområdet og til å finansiere en prosjektleder som skal lede og organisere arbeidet.

Hammerfest kommune betaler 25 prosent av kostnadene. 

Prosjektlederen skal sørge for framdrift i arbeidet med undersøkelser og opprydding. Stillingen varer ut 2015.

Relaterte lenker

Kontakt

senioringeniør Jeanette Bente Beckius
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 466 78 626

sjefingeniør Harald Solberg
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

Tema