Statoil har tillatelse til injeksjon av oljeholdig vann, kjemikalieholdig vann, borekaks og annet borerelatert materiale fra operasjonene på Statfjord B i Nordsjøen. I fjor havnet borevæske fra en injeksjonsbrønn på havbunnen. Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA.

Statoil vedtar forelegg etter havbunnlekkasjer

Miljødirektoratet anmeldte Statoil for lekkasje av nesten 1000 kubikkmeter borevæske fra en injeksjonsbrønn på Statfjord B i Nordsjøen. Nå har selskapet vedtatt et forelegg på sju millioner kroner.

Havbunnlekkasjer på Statfjord B

Statoil har tillatelse til injeksjon av oljeholdig vann, kjemikalieholdig vann, borekaks og annet borerelatert materiale fra operasjonene på Statfjordfeltet i Nordsjøen.

I juni 2013 ble det oppdaget trykkfall som indikerte lekkasje. Først i juli ble brønnen stengt.

Miljødirektoratet anmeldte Statoil fordi de ikke hadde et godt nok system for å hindre lekkasjer fra denne injeksjonsbrønnen på Statfjord B-feltet i 2013.

Statoil fulgte ikke opp klare indikasjoner på at noe var galt med nærmere undersøkelser. Dermed fortsatte injeksjonen i flere uker, til tross for at injisert materiale lakk ut til sjøbunnen.

Manglende oppfølging

- Vi anmeldte fordi Statoil har hatt flere liknende lekkasjer de siste årene. Vi mente de ikke har tatt tilstrekkelig lærdom av de andre hendelsene. Dermed så vi ekstra alvorlig på at de ikke fulgte opp klare indikasjoner på at noe var galt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Borevæsken som lekket ut, inneholdt bare en liten andel miljøfarlige stoffer. Men den kan likevel påvirke faunaen på bunnen rundt lekkasjestedet.

Sju millioner i forelegg

Statoil har nå vedtatt et forelegg fra Statsadvokaten i Rogaland på sju millioner kroner etter lekkasjene på Statfjord B-feltet for to år siden.

Miljødirektoratet mente det var viktig med strafferettslig oppfølging. Vi er fornøyd med at politiet og statsadvokaten fulgte opp vår anmeldelse med et forelegg til selskapet.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Ann Mari Vik Green
petroleumseksjonen
telefon: 922 47 457

seksjonsleder Hanne-Marie Øren
petroleumseksjonen
telefon: 920 26 650

Tema