Bildetekst: Vikkilen i Grimstad har høye konsentrasjoner av ulike miljøgifter i sjøbunnen. AS Nymo må på rydde opp. Foto: AS Nymo.

Må rydde opp i forurenset sjøbunn utenfor Grimstad

Miljødirektoratet pålegger AS Nymo å gjøre tiltak mot forurenset sjøbunn ved deres verft i Vikkilen utenfor Grimstad.

Miljøgifter i Vikkilen

Vikkilen har høye konsentrasjoner av ulike miljøgifter i sjøbunnen. Undersøkelser og risikovurderinger konkluderer med at forurensningen gir risiko for negative effekter på helse og miljø.

Spesielt den kraftige lokale forurensningen av TBT har ført til kjønnsforstyrrelser hos lokale snegler. Situasjonen for snegl har bedret seg noe det siste tiåret, men effektene av TBT er fortsatt såpass alvorlige at det er behov for tiltak for å få området renere.

Tidligere ble TBT brukt i stort omfang i bunnstoff til skip og båter. Det er nå forbudt å påføre eller ha som ytterlag på skip.

Miljødirektoratet mener en sedimentopprydding i Vikkilen er et av flere viktige tiltak for å få til god miljøtilstand i vannområdet Nidelva. Dette vannområdet er en inndeling i forbindelse med vannforskriften som omfatter vannforekomstene i ni kommuner i Aust-Agder og Telemark.

Vikkilen er et sterkt forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller etter utslipp fra Nymos tidligere aktivitet knyttet til skipsreparasjoner.

 – Det er viktig at Nymo setter i gang omfattende tiltak for å bedre miljøtilstanden i Vikkilen. Vi krever at de mest forurensede områdene dekkes til med rene masser for å fjerne spredning og effekter fra forurensningen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Dekke til og kapsle inn forurensning

På vegne av Nymo har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) laget en tiltaksplan for området. De anbefaler å dekke til de mest forurensede områdene i Vikkilen, inkludert områdene som påvirkes av skipstrafikk.

Det vil hindre at oppvirvling fra skipstrafikk sprer miljøgifter, og gi ny, ren bunn i de mest forurensede områdene.

Miljødirektoratet pålegger AS Nymo å rydde opp i områdene som anbefales i tiltaksplanen. Området skal dekkes til med 20 centimeter rene masser. Tiltaket må ferdigstilles i løpet av 2016

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

overingeniør Kristoffer Glosli Bergland
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 995 14 284

Tema