Gunneklevfjorden er en inneklemt fjordarm mellom Herøya (bildet) og Porsgrunn i Telemark. Foto: Ernst Vikne, Wikimedia Commons.

Hydro må lage oppryddingsplan for Gunneklevfjorden

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Grenland er svært forurenset av kvikksølv og flere andre miljøgifter. Miljødirektoratet pålegger Norsk Hydro å lage en plan for å rydde opp i fjordarmen.

Sjøbunnopprydding i Grenland

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.

For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.

Den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Grenlandsfjordene er blant disse.

Det er den som har forurenset som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.

I 2015 skal det vedtas planer for forvaltning av alt vann i Norge. Miljødirektoratet mener en helhetlig sedimentopprydding i Gunneklevfjorden er et av flere viktige tiltak for å få til god miljøtilstand i vannområdet Skien-Grenlandsfjordene.

I mange år tilførte Hydros produksjon på Herøya i Porsgrunn store mengder kvikksølv og klorerte forbindelser til Gunneklevfjorden.

Sjøbunnen skal bli renere

Det er i all hovedsak utslipp fra Hydros nedlagte klorfabrikk som er årsaken til at denne fjorden nå er en av Norges mest forurensete fjorder.

- Undersøkelser av miljøtilstanden i Gunneklevfjorden viser behovet for å rydde opp i miljøgiftene i sjøbunnen. Miljøgiftene må ut av sirkulasjon slik at vannmiljøet og livet i fjorden etter hvert bedres. Vi pålegger derfor Hydro å lage en plan med tiltak for å være sikre på at det blir ryddet opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tiltaksplan i år

Miljødirektoratet varslet Hydro i 2013 om at dette pålegget ville komme. Siden da har Hydro gjennomført en rekke undersøkelser som skal ligge til grunn for tiltaksplanen, som må sendes Miljødirektoratet innen 30. oktober i år.

- Det er positivt at Hydro er godt i gang med undersøkelsene som skal brukes i utarbeidelsen av tiltaksplanen for Gunneklevfjorden. Når planen med tiltak er på plass, kan vi vurdere når og hvordan oppryddingen best kan gjennomføres, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

senioringeniør Henriette Givskud
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 934 09 812

Tema