Utlysning av autorisasjon av ett besøkssenter våtmark

Kunngjøring om søknadsfrist og prosedyre for autorisasjon av ett nytt besøkssenter våtmark. Søknadsfristen er 24. juni 2015.

Besøkssenter våtmark

Alle sentre/initiativer som driver informasjonsvirksomhet om våtmark, og oppfyller kriteriene i retningslinjene for autorisasjon som besøkssenter, har mulighet til å søke om autorisasjon.

Autoriserte sentre får støtte til daglig drift etter standardiserte satser.

Søkere finner følgende dokumenter i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter:

  • Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter natur i Norge
  • Autorisasjonssøknad.
  • Virksomhetsplan.

Autorisasjonssøknaden og virksomhetsplanen fylles inn og lastes opp i elektronisk søknadssenter. Last ned skjemaene, fyll inn og last de opp som vedlegg i elektronisk søknadssenter.

For sentre som søker om autorisasjon, skal virksomhetsplanen som leveres gjelde for resten av året 2015 og året 2016 - og inkludere grunntilskuddet for begge årene.

Budsjettet for resten av 2015 og for 2016 lastes eventuelt opp i elektronisk søknadssenter som eget vedlegg.

Fristen for å søke: 24. juni 2015.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Bente Rønning
nasjonalparkseksjonen
telefon: 906 72 841

seniorrådgiver Maja Stade Aarønæs
seksjon for globalt naturmangfold
telefon: 986 85 179

Tema