Fosfor brukes i produksjonen av mineralgjødsel. Foto: Phosphorus1 by W. Oelen Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Fosfor bør utnyttes bedre

Fosfor er en viktig ressurs som utnyttes for dårlig her i landet.  Råstoffet er avgjørende for all matproduksjon.  Det er et stort potensial i å gjenbruke fosfor mer effektivt i avfall og gjødsel, og i slam fra avløp og oppdrett, mener Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet ledet en arbeidsgruppe med Norsk Vann, Avfall Norge og Vannforsk, som har sett på hvordan fosfor utnyttes i dag, og hvor det er potensial for en bedre ressursutnyttelse.

Begrenset tilgang

Fosfor er et råstoff som er essensielt for all matproduksjon. Fosfor ble i fjor satt opp på EUs liste over kritiske råvarer. Årsaken til dette er hovedsakelig at fosforet utnyttes for dårlig og blir for lite gjenbrukt.

Fosfor finnes naturlig i mineraler i berggrunnen, og tilgangen på dette globalt er begrenset. Vi er derfor avhengige av å få til bedre utnyttelse av denne ressursen.

Relaterte lenker

Kontakt

senioringeniør Ingrid Aarre Daae
seksjon for lokal forurensning
telefon: 466 14 328

 

Tema