Det utvalgte naturlandskapet Engan-Ørnes i Nordland. Foto: Lise Hatten, Miljødirektoratet

Nytt nyhetsbrev om kulturlandskap

Prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» presenterer status for arbeidet i et nytt nyhetsbrev. 

I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om gjenåpning av landskapet i Steinsvika i Buskerud og effekten på fuglelivet, tilrettelegging for besøkende i Åmotan i Sunndal og Engan/Ørnes og Kjelvik i Nordland.

I Sogn og Fjordane arrangerer de kurs i tørrmuring i august, og på Nordmarksplassene i Oslo blir det slåttekurs på sensommeren.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en felles satsing mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. De tre direktoratene tildeler årlige midler til de 22 utvalgte områdene.

I juli kan du følge med på Facebook-siden til Klima- og miljødepartementet for regelmessige oppdateringer om utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Les mer om utvalgte kulturlandskap her.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Lise Hatten
naturarvseksjonen
telefon: 416 11 689

seksjonsleder Knut Fossum
naturarvseksjonen
telefon: 918 14 201

Tema