Sykkelturisme i Saltdalen er en av prosjektene i «Naturarven som verdiskaper».

Ny veileder for verdiskaping

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den gir praktiske tips og råd til de som vil tilrettelegge for verdiskaping basert på naturopplevelser. 

Veilederen baserer seg på de erfaringer vi har høstet gjennom arbeidet med programmet «Naturarven som verdiskaper», som gikk i perioden 2009-2013.

Last ned veilederen her. 

Les mer om naturskaping og naturbasert reiseliv. 

Kontakt

seniorrådgiver Bente Rønning
nasjonalparkseksjonen
telefon: 906 72 841

Tema