Fjellreven trenger at mennesker viser hensyn når de møter den i fjellet. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Fjellreven må ikke forstyrres

Fjellreven står i fare for å bli utryddet, og det er viktig å ta hensyn til den når vi ferdes i fjellet. Et nytt faktaark forteller hvordan du skal unngå å forstyrre fjellrev.

Fjellrev fikk status som prioritert art i januar 2015, og en ny forskrift trådte samtidig i kraft. En av paragrafene i forskriften forbyr handlinger som kan påvirke og forstyrre fjellreven.

Bestanden av fjellrev utvikler seg i riktig retning, men den er fortsatt sårbar. For å jobbe forebyggende, er det viktig å fortelle om hva som kan regnes som forstyrrelser.

Hold avstand

Du bør unngå områder med fjellrevhi, spesielt i perioden fra midten av mai til midten av juli. Da er valpene særlig utsatte. Hold avstand på minst 300 meter til hiene, og trekk deg stille og rolig tilbake hvis du kommer uforvarende inn et område med valper.

Ta aldri med hunder til et bebodd fjellrevhi, for hundene stresser revene. Ikke bruk mat til å lokke til deg fjellrev.

De tydeligste tegnene på at reven er blitt forstyrret er at den flykter eller gir varselsignaler. Fjellreven må få beholde sin naturlige atferd, selv om det er ønskelig at flest mulig får oppleve å se dette flotte dyret.

Relaterte lenker

Kontakt

Veronica Sahlén
rådgiver
viltseksjonen
telefon 465 09 402

Tema