Europas hav er produktive, men ikke sunne og grønne

Til tross for enkelte framskritt, er måten havområdene brukes på ikke bærekraftig. Det truer ikke bare havets produktivitet, men også vår velferd, viser ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (EEA) arbeid med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge.

Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtaen.

EUs blå vekst-agenda har som mål å utnytte videre potensialet i Europas hav, sjøer og kystområder til arbeidsplasser, økonomi og bærekraft.

Menneskers aktiviteter og klimaendringer legger i stadig større grad press på Europas hav, med en samlet effekt som truer marine økosystemer, skriver Miljøbyrået.

Les mer hos EEA: Europe’s seas: productive, but not healthy or clean

Kontakt

seksjonsleder Eva Degré
marin seksjon
telefon: 920 83 176 

pressekontakt Iben Stanhardt
Det europeiske miljøbyrået
telefon: +45 2336 1381

Tema