Juli 2015

Fjellreven må ikke forstyrres

Fjellreven står i fare for å bli utryddet, og det er viktig å ta hensyn til den når vi... 23.07.15

Frykter konsekvensene av rømt laks

Miljødirektoratet frykter konsekvensene for villaksen etter meldinger om fangst av stor... 21.07.15

Ingen ekstraordinære reguleringer i laksefisket

Miljødirektoratet har besluttet at det ikke skal gjennomføres ekstraordinære... 17.07.15

Nytt nyhetsbrev om kulturlandskap

Prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» presenterer status for arbeidet i et... 09.07.15

Ny veileder for verdiskaping

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i... 09.07.15

Natur i Norge på nett

Miljødirektoratet kan nå presentere informasjon om naturen i mange verneområder gjennom ... 09.07.15

Tidobla blomstring for drakehovud

Den prioriterte arten drakehovud opplever ein ny vår i Uri naturreservat i Vang. I... 09.07.15

God miljøtilstand i de fleste kystområdene

Ny overvåking viser at den økologiske miljøtilstanden er svært god eller god i de fleste... 07.07.15

Store endringer i havforsuring

Nye målinger bekrefter at norske havområder er sårbare for havforsuring. Dette kan ha st... 06.07.15

Lakselusmidler sprer seg i fjordene

Ny rapport viser at legemidler til bekjempelse av lakselus sprer seg over store avstande... 06.07.15

Ny handlingsplan mot vasspest

Sommer og ferietid øker risikoen for at vasspest og smal vasspest uforvarende spres av... 07.07.15

«Norske» bjørner skytes i Sverige

Bjørnebestanden overvåkes med bruk av DNA. Nye resultater viser blant annet at 13 prosen... 04.07.15

Foreslår tiltak for å sikre sjøfuglbestandene

Norske sjøfuglbestander har hatt en svært dårlig utvikling de siste tiårene. Ny rapport... 03.07.15

Forslag til ny forskrift om elektronisk avfall

Miljødirektoratet har oversendt endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektronisk produkter (EE-avfall) til Klima- og... 02.07.15

Forbudt stoff funnet i badeleker

Miljødirektoratet har gjennomført kontroller av farlige stoffer i leketøy. Det ble funne... 03.07.15

Foreslår redningsaksjon i fleire forsura vassdrag

Kalking av fem nye vassdrag er blant forslaga når Miljødirektoratet i dag sender nasjona... 02.07.15

Sats på nærmiljøet - få flere ut på tur

Tilrettelegging for friluftsliv der folk bor, er det som må til for å mobilisere flere... 06.07.15

Europas hav er produktive, men ikke sunne og grønne

Til tross for enkelte framskritt, er måten havområdene brukes på ikke bærekraftig. Det truer ikke bare havets produktivitet, men også vår velferd, viser ny rapport fra Det... 02.07.15

Varmere klima tiner telen i palsmyrer

En ny rapport fra overvåkingsprogrammet for palsmyr, viser at permafrosten i palsene,... 01.07.15