Arbeidet i FNs naturpanel (IPBES) er lagt opp etter modell fra FNs klimapanel (IPCC). Fra venstre: Leonel Sierralta fra Chile, Mark Lonsdale fra Australia, generalsekretær Anne Larigauderie i IPBES, IPBES-leder Abdul Hamid Zakri, Nalini Sharma fra IPBES-sekretariatet og Masa Nagai fra UNEP.

Viktig milepæl i FNs naturpanel

Det tredje plenumsmøtet for FNs naturpanel (IPBES), som ble holdt i Bonn i forrige uke, ga startskuddet til den store dugnaden for kunnskapsinnhentingen om verdens biologiske mangfold og økosystemer.

Miljødirektoratet følger opp i Norge

Miljødirektoratet forventer at FNs naturpanelet de nærmeste månedene sender ut en invitasjon for medlemsland og andre til å sende inn navn på relevante eksperter som skal gjennomføre utredningene.

Det vil gå ut en invitasjon til alle relevante miljøer om dette.

Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs naturpanel, I samarbeid med Norges forskningsråd inviterer vi norske kunnskapsmiljøer til å nominere eksperter til å delta i arbeidet.

Blir invitert inn

Rapporten som norske eksperter blir invitert til å bidra til, omfatter hele Europa og Sentral-Asia. I arbeidet skal en blant annet se på effekter av forbruk og økonomisk utvikling på økosystemenes evne til å bidra til menneskelig velferd.

Ekspertene skal også vurdere hvordan ulike sektorer kan benytte de muligheter som naturens goder tilbyr. Hvordan samfunn bedre kan beskytte økosystemer som bidrar til å dempe effekten av klimaendringer, skal også utredes i rapporten. 

FNs klimapanel er modell

De regionale rapportene skal danne grunnlaget for den globale utredningen fra Naturpanelet, som skal være ferdig i 2018/2019.  De andre regionene Afrika, Asia og Amerika skal også lage tilsvarende rapporter.

Arbeidet i FNs naturpanel (IPBES) er lagt opp etter modell fra FNs klimapanel (IPCC). 123 land er medlem i Naturpanelet. Arbeidet kom for alvor i gang i 2014.

Relaterte lenker

Kontakt

prosjektleder Nina Vik
seksjon for globalt naturmangfold
telefon: 916 76 389

Tema