Veitrafikk er den dominerende støykilden i Noreg. Foto: Kjersti Dørumsgard Moxness, Miljødirektoratet.

En av fire europeere utsettes for helseskadelig trafikkstøy

Flere enn 125 millioner europeere kan være eksponert for nivåer av veitrafikkstøy som overstiger satte grenseverdier. En ny undersøkelse utført av Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at støyforurensning fører til en rekke helseproblemer. 

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer Det europeiske miljøbyråets arbeid med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtaen.

EEA har i sin rapport «Noise in Europe 2014» estimert at nesten 20 millioner europeere er plaget av støy, og nærmere 8 millioner har søvnforstyrrelser grunnet trafikkstøy.

Støyforurensningen er i tillegg koblet til omkring 43 000 sykehusinnleggelser, 900 000 tilfeller av høyt blodtrykk og opp til 10 000 tilfeller av for tidlige dødsfall per år i Europa.

I følge rapporten er over 40 prosent av nordmenn bosatt i de største norske byene (over 100 000 innbyggere) eksponert for nivåer av veitrafikkstøy som overstiger 55 dB (2012).

Relaterte lenker

Tema