Oljeomlasting i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avdekket brudd på kravene i tillatelsen til Norterminal Kirkenes da vi kontrollerte oljeomlastingen i Bøkfjorden for to uker siden. Ett forhold dreide seg om type omlasting. Virksomheten bekrefter nå at de ikke lenger bruker omlastningsskip. Vår vurdering er at de nå driver i tråd med tillatelsen med henhold til dette.

Miljødirektoratet har hatt møte med Norterminal Kirkenes. Vi er tilfreds med at virksomheten vurderer mulighetene for å ta i bruk alternative lokaliteter i Korsfjorden med mindre is, og dermed mer stabile forhold både miljømessig og driftsmessig.

Norterminal Kirkenes har frist til 28. februar med å kommentere de øvrige avvikene vi fant ved vår kontroll.

Relaterte lenker

Kontakt

avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad
tilsyn- og miljødataavdelingen
telefon: 994 40 335

Tema