Betre vurdering av landskapsverknader av vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Miljødirektoratet og Riksantikvaren har utarbeida ein rettleiar for vurdering av landskapsverknader av planlagde vindkraftverk. Den nye rettleiaren skal gjere vurderinga av landskapsverknader meir systematisk og lettare tilgjengeleg.

Relaterte lenker

Tema