Fjorden inn til Farsund er blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Illustrasjonsfoto: Arealguiden.no.

Støtter sjøbunnopprydding i Farsund

Miljødirektoratet gir Farsund kommune inntil 8,8 millioner kroner til å rydde opp forurenset sjøbunn i Lundevågen.

Miljødirektoratet dekker halvparten av kostnadene

Miljødirektoratet forvalter tilskuddsmidler bevilget over statsbudsjettet til opprydding i forurenset sjøbunn.

Sjøbunnoppryddingen i Lundevågen er beregnet å koste 17,6 millioner kroner.

I Lundevågen har det ikke vært mulig å finne ansvarlige for all forurensningen.

Farsund kommune og Alcoa Lista dekker halvparten av kostnadene ved miljøtiltaket.

Miljødirektoratet sier nå ja til å dekke den andre halvparten for å få til en helhetlig opprydding.

Forurensningen i Lundevågen kan knyttes til tidligere laste-/lossevirksomhet ved Alcoa Lista og Farsund kommune, og også til historiske utslipp.

Stanser spredning av miljøgifter

Mattilsynet advarer mot å spise skjell fanget i området rundt Farsund på grunn av denne forurensningen.

- Det er nødvendig å rydde opp i sjøbunnen i Farsund. Dagens spredning av PCB og PAH fra sjøbunnen er uakseptabel. Tildekkingen av miljøgifter med rene masser vil redusere spredningen betydelig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Må overvåke oppryddingen

Det er tidligere ryddet opp i to forurensete sjøområder, rett utenfor Lundevågen ved Engøy slipp og Naudodden småbåthavn.

- Kommunen skal i etterkant undersøke området som dekkes til, for å dokumentere at tiltaket har hatt ønsket effekt. Da håper vi at fjorden inn til Farsund er ferdig ryddet opp, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Harald Solberg
kyst- og sedimentseksjonen
telefon:465 43 579

seksjonsleder Kristine Mordal Hessen
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 412 35 530

Tema