Fortsatt for høyt ammoniakkutslipp

Norge har nådd sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, bortsett fra for ammoniakk. Jordbruket står for det meste av ammoniakkutslippene, som har vært forholdsvis stabile siden 1990.

Dette viser de siste beregningene for 2014 fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som gir mer detaljert informasjon om fordelingen av utslipp etter kilde og næring. Utslippene for 2014 er justert noe ned i forhold til de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2015.

Relaterte lenker

Tema