Foreslår virkemidler for å hindre skader fra overvann

"Overvannsutvalget" foreslår endringer i lover og rammebetingelser som vil gjøre det enklere for kommunene å tilpasse seg klimaendringene, spesielt problemet med overvann. Les mer hos Klima- og miljødepartementet

Tema