Lista våtmarkssenter autorisert

Miljødirektoratet autoriserer Lista våtmarkssenter i Vest-Agder som besøkssenter. Den femårige autorisasjonen innebærer at senteret er sikret 850 000 kroner årlig til drift. Besøkssentrene sprer kunnskap og skaper oppmerksomhet om våtmarkenes verdi. 

Besøkssentrene for våtmark

Lista er det sjette våtmarkssenteret i Norge som er autorisert.

De fem andre: Nordre Øyeren (Romerike), Ilene (Tønsberg), Jæren (Stavanger og omegn), Ørland (Brekstad) og Oslo (Fornebu og Østensjøvannet).

Besøkssentrene sprer kunnskap og skaper oppmerksomhet om våtmarkenes verdi.  De legger vekt på kunnskapsformidling og aktiviteter som inspirerer de besøkende.

Gjennom autorisasjonen er sentrene sikret statlige midler over flere år, som styrker formidlingsarbeidet.

Miljødirektoratet har fått ni søknader om autorisasjon fra våtmarkssentre rundt om i landet.

Det kom mange gode søknader, men Lista var den søkeren som jevnt over oppfylte kriteriene best. De skiller seg ut ved et bredt og variert tilbud både til lokalbefolkningen og andre besøkende. 

Bredt og variert tilbud

Innenfor et relativt begrenset geografisk område kan de besøkende oppleve både natur, kulturhistorie og rekreasjon som er spesielt for dette området. Dette gjør Lista til et populært lokalt og regionalt turmål hele året.

- Lista våtmarkssystem, som omringer senteret, er en stor attraksjon som er helt sentral i senterets formidling av kunnskap og opplevelser, sier seksjonsleder Aina Holst i Miljødirektoratet.


Men også verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvann naturreservat og fugletrekket på Lista er viktige temaer for senterets formidling av kunnskap og opplevelser.

Faglige miljøer

Våtmarkssenteret har tilgang til et sterkt faglig nettverk som kan benyttes i utvikling av utstillinger, informasjonsmateriell og formidling. Samlokaliseringen med Lista fuglestasjon gir også Lista våtmarkssenter tilgang til et aktivt og kunnskapsrikt fagmiljø, som bidrar med kompetanse og datamateriale fra fugleforskningen inn i senterets virksomhet.

- Vi har også lagt vekt på at Lista våtmarkssenter har god lokal forankring og godt samspill med lokale interessenter for utvikling av bærekraftige aktiviteter i et område med en stor andel vernet areal, forteller Aina Holst.


Lista ligger i Vest-Agder fylke. Kart: Miljøstatus.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Maja Stade Aarønæs
seksjon for globalt naturmangfold
telefon 986 85 179

Tema