Det er mange typer bedrifter i Norge som slipper ut lukt. Disse reguleres under forurensningsloven. Foto: iStock.

Polakker på luktopplæring

Polske miljømyndigheter på norgesbesøk for å lære hvordan vi håndterer bedrifter som stinker. 

EØS-midlene

Sammen med Island og Liechtenstein bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning innen EØS-området ved å stille midler til rådighet for de mindre velstående EU-landene. Miljødirektoratet er en viktig miljøfaglig partner på klima- og miljøområdet. Les mer om vårt arbeid med EØS-midlene her 

Miljødirektoratet har gjennom flere år utvekslet erfaringer med polske miljømyndigheter gjennom de såkalte EØS-midlene.

– Vi har vist dem hvordan vi fører tilsyn med forurensende industri. Polske myndigheter har selv uttalt at vårt samarbeid har fått stor betydning for deres evne til å følge opp strenge miljøkrav, sier Andre Kammerud, leder for internasjonal seksjon i Miljødirektoratet.

Denne uken har en gruppe fra sentrale og regionale polske miljømyndigheter vært i Norge for å lære mer om hvordan vi håndterer luktproblemer fra avfallsanlegg og industri.

De har blant annet besøkt avfallsanleggene Glør på Lillehammer og Lindum i Drammen, og tatt med seg luktprøver til laboratoriet Molab i Oslo for videre analyse.

Les også: Miljødirektoratets luktveileder

– Vond lukt er plagsomt, og vi stiller strenge krav til hvor mye lukt norske virksomheter kan slippe ut. Skikkelige rutiner for lukking av porter, vedlikehold av luktrensesystemer, teknologiutvikling og gode lukthåndteringsplaner er virkningsfulle og konfliktdempende tiltak. Vi håper polske myndigheter kan lære noe av våre lukterfaringer, sier Kammerud.

Les blogg om luktforurensning: Det er stanken som teller

Styrkingen av det polske forurensingstilsynet ved hjelp av EØS-midlene startet i 2007. Polish Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOS) (Polens svar på Miljødirektoratet) har ansvaret for å følge opp rundt 53 000 bedrifter og gjennomfører cirka 16 000 kontroller hvert år.

Det bilaterale samarbeidet har blant annet gitt de polske myndighetene
** Et effektivt system for datahåndtering
** bedre metoder for tilsyn med industrien
** modernisert og tilpasset utstyr for gjennomføring av tilsyn
** Verktøy til å formidle miljøresultatene til folk flest

– Gjennom felles samlinger og studiebesøk har vi vist polske inspektører hvordan vi jobber og hvordan våre systemer fungerer i Norge, og vi har deltatt på møter i Polen for å lære hvordan de jobber. Det har vært svært lærerikt både for oss og dem, sier Kammerud.

Resultatene fra samarbeidet vil sette polske miljømyndigheter bedre i stand til å føre kontroll med at forurensende virksomhet lever opp til stadig strengere miljøkrav.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Trygve Hallingstad
internasjonal seksjon
telefon: 416 30 323

Tema