Pilotprosjekter for biogassanlegg

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til forskning og etablering av pilotanlegg for biogassproduksjon. Innovasjon Norge lyser ut tilskudd til etablering av nye biogassanlegg og til ombygging av eksisterende anlegg.

Tilskuddene er en oppfølging av regjeringens biogass-strategi som ble lagt fram i fjor. Miljødirektoratet leverte underlagsmaterialet til regjeringens strategi.

Relaterte lenker

Tema