Klageavgjørelser om CO2-kompensasjon

Klima- og miljødepartementet har nå avgjort klagene på Miljødirektoratets vedtak om CO2-kompensasjon. Departementet gir medhold i klagene fra flere bedrifter om kompensasjon for økte strømutgifter som følge av EUs kvotesystem, mens andre ikke tas til følge. Les mer på Regjeringen.no

Tema