April 2015

Høring om nye unntak fra regulering av farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer forslag om nye unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomhet... 30.04.15

Gammel jernbanelinje blir friluftsområde

Miljødirektoratet støtter tilretteleggingen av Malvikstien i Sør-Trøndelag med 2,5... 30.04.15

Pilotprosjekter for biogassanlegg

Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til forskning og etablering av pilotanlegg for biogassproduksjon. Innovasjon Norge lyser ut tilskudd til etablering av nye... 27.04.15

Forsterket innsats mot oppvarming av Arktis

Arktisk råd med ambisiøs plan for å bremse klimaendringene i Arktis.  27.04.15

Ekstraordinære uttak av jerv

I tråd med Stortingets rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak... 20.05.15

Tømmerforordningen trer i kraft 1. mai

EUs tømmerforordning er et viktig regelverk for å forhindre handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Nå vil dette regelverket også gjelde i Norge. 24.04.15

Polakker får luktopplæring

Polske miljømyndigheter på norgesbesøk for å lære hvordan vi håndterer bedrifter som... 24.04.15

Miljødirektoratets årsrapport for 2014

Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. 22.04.15

Ny løsning for elektronisk deklarering til produktregisteret

Miljødirektoratets nye løsning for elektronisk deklarering til produktregisteret kan nå tas i bruk. Produsenter og importører av kjemiske stoffer og stoffblandinger har nå fått ... 17.04.15

Miljødirektoratets anbefaling om gruvedrift i Engebøfjellet

Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper i tråd med forurensningsloven, var... 17.04.15

Økt kontroll med ferdselsforbud

I en rekke verneområder langs kysten inntrer et forbud mot å gå i land eller ferdes når... 15.04.15

Ny merkevare- og besøksstrategi for Norges nasjonalparker

Miljøvernmyndighetene lanserer en ny merkevare- og besøksstrategi for Norges... 13.04.15

Klageavgjørelser om CO2-kompensasjon

Klima- og miljødepartementet har nå avgjort klagene på Miljødirektoratets vedtak om CO2-kompensasjon. Departementet gir medhold i klagene fra flere bedrifter om kompensasjon for... 10.04.15

Sikker drift hos storulykkevirksomheter

De fem storulykkemyndighetene kontrollerte i fjor 66 virksomheter underlagt storulykkefo... 09.04.15

Sjekkliste ved opprydding i forurenset sjøbunn

Miljødirektoratets nye sjekkliste gjør det enklere for kommuner og private å få oversikt... 09.04.15

Vis hensyn i hekkesesongen

Samtidig som påsketuristene strømmer ut i naturen, er mange arter på sitt mest sårbare f... 01.04.15