Målet med Friluftslivets år 2015 er å øke bevisstheten om friluftslivets gleder og nå fram til nye grupper som i liten grad er aktive. Foto: Roar Hansen, NJFF.

Vil ha hele Norge ut i friluft

Flere ut på tur, oftere. Det er målet for Friluftslivets år 2015. Nå har Miljødirektoratet fordelt 15 millioner kroner til en rekke tiltak som skal få oss ut i friluft neste år.

Tiltak som støttes

Blant tiltakene som får støtte er etableringen av de første friluftsskolene her i landet.

Dette er en storsatsing som inkluderer en rekke aktører over hele landet og koordineres av Friluftsrådenes landsforbund.

Gjennom friluftsskoler tilbys barn i 5.-7.klasse opplæring i ulike friluftslivsaktiviteter på dagtid i en uke i skoleferien.  Praktisk kunnskap om allemannsretten står også på timeplanen.

Andre nye tiltak er Pensjonistenes Holmenkolldag,  i regi av Pensjonistforbundet. 

Norges Røde Kors sitt tiltak «Til Topps over hele landet»  er et prosjekt som er spesielt rettet mot  flerkulturelle miljøer og folk som i liten grad deltar i friluftsliv.

Også Innvandrernes landsorganisasjon har fått støtte til et  turtilbud for innvandrere. 

Norges Speiderforbund skal arrangere «Naturens tivoli» i 100-metersskoger i byer og tettsteder.

Norges Padleforbund arrangerer Padlingens dag.

Private barnehagers landsforbund og Norges Astma- og allergiforbund vil holde kurs over hele landet for å bidra til at deres grupper lettere tar naturen i bruk.

«Det er din tur også» er utfordringen fra Norges Astma- og allergiforbund til sine medlemmer og medlemsorganisasjoner.

–  Det bobler av kreative forslag til hvordan vi kan få flere til å komme seg ut på tur. Vi håper Friluftslivets år inspirerer hele befolkningen til å oppsøke gledene og helseeffekten av å drive aktivt friluftsliv. Det blir lavterskel-tilbud og aktiviteter for enhver smak og for ulike aldersgrupper, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Se flere bilder på Friluftslivets år på Flickr

Støtter helhetlige satsinger

Miljødirektoratet fikk inn 90 søknader fra organisasjoner om å gjennomføre aktiviteter i Friluftslivets år 2015.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet behandlet søknadene og tildelt midlene til i alt 31 ulike prosjekter.

I fordelingen av midlene er det lagt stor vekt på å gi støtten til helhetlige satsinger som vil komme alle grupper i befolkningen, over hele landet, til gode.

Øke bevissthet om friluftslivets gleder

Friluftslivets år 2015 har særlig oppmerksomhet på mulighetene som ligger i å bruke nærmiljøet og naturen der vi bor til aktiviteter. Her i landet har vi de beste forutsetningene for å drive med friluftsliv.

- Målet med Friluftslivets år er å øke bevisstheten om friluftslivets gleder og nå fram til nye grupper som i liten grad er aktive. Aktivitet bedrer folks psykiske og fysiske helse og øker livskvaliteten. Neste år kan vi gi hverandre et løft og dytt ut av stuedøra, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Gode prosjekter får avslag

Alle søknadene som kom inn til direktoratet var på tilsammen 50 millioner kroner. Dette innebærer at mange gode prosjekter får avslag.

- Vi håper likevel at mange av disse prosjektene blir gjennomført. Enten via andre tilskuddsordninger eller ved at private aktører, kommuner og fylkeskommuner støtter opp om aktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, sier Ellen Hambro.  

Kontakt

seksjonsleder Terje Qvam
friluftslivseksjonen
telefon: 970 12 330

seniorrådgiver Elisabeth Sæthre
friluftslivseksjonen
telefon: 452 80 972

Tema