Nussir søker om etablering og drift av en kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark. Miljødirektoratet behandler nå søknaden etter forurensningsloven. Foto: Erlend Hykkerud.

Må validere strømmodell i Repparfjorden

Nussir ASA vil utvinne kobber i Kvalsund i Finnmark. I forbindelse med resultatene fra to tredjepartsvurderinger av strømforholdene i Repparfjorden, har Miljødirektoratet behov for at Nussir validerer strømmodellen de har brukt.

Søker om drift av kobbergruve

Nussir søkte i 2011 om etablering og drift av en kobbergruve i Kvalsund kommune i Finnmark.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente tidligere i år kommunens reguleringsplan for området etter plan- og bygningsloven.

Miljødirektoratet behandler nå søknaden etter forurensningsloven.

I forbindelse med konsekvensutredningen som ble laget for Nussir ASA i 2011, utarbeidet Akvaplan-niva rapporter om strømforholdene i Kvalsundet og Repparfjorden.

Vurderinger fra tredjepart

For å sikre at Miljødirektoratet har et godt beslutningsgrunnlag for behandling av søknaden, engasjerte vi to uavhengige fagmiljøer – DNV GL og Sintef – til å foreta tredjepartsvurderinger av rapportene om strømforholdene.

Nussir har med hjelp av Akvaplan-niva kommentert på de to tredjepartsvurderingene som vi fikk etter sommeren. Vi har dessuten hatt et eget møte med DNV GL og Sintef. På siste del av møtet deltok også Nussir og Akvaplan-niva.

På møtet var det bred enighet om at Nussir må sørge for at strømmodelleringen valideres.

Må validere strømmodellen

Miljødirektoratet ber Nussir validere strømmodellen som Akvaplan-niva brukte. Det vil si at de må sjekke at metoden var egnet til formålet, og at de svarene de fikk fra kjøringen av modellen stemmer med de som er målt i fjorden. Fristen for det er utsatt fra 15. til 29. oktober 2014.

Vi ber også om at de vurderer betydningen den drivkraften som oppstår av trykkforskjeller i vannet, og om den vil kunne ha for resultatet av den gjennomførte strømmodelleringen. De skal også vurdere usikkerheten i resultatet av valideringen.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Harald Sørby
industriseksjon 2
telefon: 928 52 504
e-post: harald.sorby@miljodir.no

Tema