Deponiet har gitt Harstad ny kai på Seljestad. Foto: Kystverket.

Farvel til fem tonn miljøgifter i Harstad havn

Harstad har fått ny kai og renere og dypere havnebasseng. Gammel sjøbunn med flere tusen kilo med giftige stoffer som bly, kvikksølv og PCB er fjernet fra matfatet til fisk, krabber og skjell. 

Miljøgifter fjernet fra havna

Beregnet mengde av ulike miljøgifter som enten er lagt i strandkantdeponiet eller dekket til med ren sand og grus:
- 4450 kilo bly
- 33,7 kilo kvikksølv
- 607 kilo PAH (tjærestoff)
- 14,3 kilo PCB
- 48,8 kilo kadmium

Til sammen er 172 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn hentet opp fra havna og lagt bak tykke stålvegger ved Seljestad.

Deponiet er dekket til, byen har fått både ny kai og 28 000 kvadratmeter nytt næringsareal i havna. Ute i sjøen er et område på størrelse med 63 fotballbaner dekket med ren sand og grus.

Blant de første som er ferdig

Opprydding i forurenset sjøbunn

Sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp.  

Ifølge vannforskriften skal alle vannforekomster sikres en best mulig helhetlig beskyttelse for å oppnå god miljøtilstand innen 2021. Tiltak mot forurenset sjøbunn vil være viktig for å oppnå dette. 

Den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Harstad er blant disse. 

– Forurenset sjøbunn som virvles opp av båttrafikk og havstrømmer, er en daglig kilde til miljøgifter i for fisk og sjødyr. Et kjempestort opprydningsarbeid i Harstad og 16 andre steder i landet gjør at vi får fjernet gamle miljøsynder fra kretsløpet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Interaktiv animasjon – lær om sjøbunnopprydning 

Harstad er det tredje av de 17 områdene i den nasjonale handlingsplanen for forurenset sjøbunn som er ferdig ryddet opp, etter Tromsø og Oslo. Trondheim står for tur i 2015-17.

Prosjekt til 180 millioner kroner

Opprydningen i Harstad har vært et omfattende prosjekt for staten, kommunen og lokal industri. Miljødirektoratet har ansvar for å følge opp handlingsplanen for forurenset sjøbunn, og har bidratt med 61 millioner kroner fra staten til opprydningen.

For Kystverket har det vært viktig å øke innseilingsdybden i Harstad havn. Kystverket har betalt 25 millioner kroner, og gjennomført mudring og deponering på vegne av seg selv og kommunen.

Den største summen har Harstad kommune selv betalt, 87 millioner kroner, som har gått både til opprydning og utbygging av havn og brygge. Fylkesmannen har stilt miljøkrav og kontrollert at kravene er overholdt.

Viktig bidrag fra lokal industri

Forurensningslovens utgangspunkt er at det er forurenser som skal betale for opprydning. Men når forurensningen har pågått over mange tiår og stammer fra mange ulike kilder som kanskje ikke lenger eksisterer, er det aktuelt at det offentlige også bidrar.

I Harstad har lokal industri deltatt aktivt i opprydningen, ved å bidra med til sammen 7 millioner kroner, rydde opp på egne tomter og forbedre utstyr og arbeidsrutiner.

Statsråden i Harstad

Formiddagen fredag 5. september er klima- og miljøminister Tine Sundtoft i Harstad for å markere at opprydningsarbeidet er ferdig.

– Vi har et ansvar for å ta vare på naturen vår, og havet er intet unntak. Derfor er det viktig at vi gjennomfører prosjekter som dette i Harstad. Jeg synes det er svært positivt at dette også har vært en opprydningsdugnad. Når flere bidrar, blir resultatet mye bedre, sier Tine Sundtoft.

Statsråden vil få en omvisning i havna av Harstad kommune og Kystverket, og Miljødirektoratet er til stede for å kunne svare på spørsmål om det nasjonale arbeidet med opprydning av forurenset sjøbunn.

– Harstad kommune, Kystverket, lokal industri og fylkesmannen har gjort en kjempejobb, og gitt Harstad en renere og mer funksjonell havn til nytte for både innbyggere og næringsliv i byen. Det er all grunn til å rose alle som har deltatt i prosjektet for det arbeidet som er gjort, sier miljødirektør Ellen Hambro

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Harald Solberg
kyst- og sedimentseksjonen 
telefon: 465 43 579

seksjonsleder Marit Ruge Bjærke
kyst- og sedimentseksjonen
telefon: 465 41 363

Tema