Finnes det noen fremmede eller truede arter rundt hytta mi? Hvor er det søkt om utbygging av vindkraftparker? Sjekk selv i nytt og forbedret Miljøatlas for Norge.

Er det ikke litt mye støy her?

Nettstedet Miljøstatus i Norge lanserer ny og forbedret versjon av karttjenesten Miljøatlas. Den gjør det enklere å finne geografisk miljøinformasjon om dyr og planter, kulturminner, forurensning, støy, naturverdier og mye mer.

Bedre søk

Det nye miljøatlaset har blant annet fått bedre søk, slik at dulettere får oversikt over hvilke tema som er relevant for det du er interessert i.

Kartene er enkle å dele på andre nettsider eller som lenker i egne saker.

Mer avanserte brukere kan også hente inn andre karttema for å se dem i sammenheng med miljøtemaene på Miljøstatus.

Miljøstatus.no drives av etatene i miljøforvaltningen og blir løpende oppdatert og kvalitetssikret i samarbeid med andre etater og forskningsinstitusjoner.

– Norges største og beste kilde til kvalitetssikret kunnskap om miljøet er nå blitt enda lettere å bruke. Å bruke kart er en enkel måte å finne miljøinformasjon om steder du befinner deg, eller lære mer om miljøtilstanden i ulike områder, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Zoom inn på nabolaget

Journalister, skoleelever og offentlig ansatte er blant dem som har nytte av det nye kartet på Miljøstatus.no.

Alle kan lett fordype seg i mer detaljert informasjon direkte fra fagkildene eller finne mer bakgrunnsstoff.

På kartet til Miljøstatus i Norge får du både overblikk og kan bore deg lenger ned i kvalitetssikret informasjon om mer enn 200 miljøtema.

Miljøstatus.no har over 1000 artikler om ulike miljøtema i Norge. Kanskje er fuglen du finner på kartet omfattet av et nasjonalt miljømål, eller området den bor i er vernet?

– Miljøatlaset gir alle tilgang på grunnleggende miljøinformasjon og bedre forståelse av utviklingen på miljøområdet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Tema