Delta i miljøprosjekter under EØS-midlene

Norske virksomheter kan sammen med partnere i Latvia, Estland, Bulgaria og Romania søke om EØS-midler til miljøprosjekter. 

Utlysingene er innenfor klima, naturmangfold og økosystemtjenester, hav og vann og miljøgifter. Søknadsfristene er i oktober og november.

Les mer om EØS-midlene

Målet med partnerskapene er å forbedre miljøet i mottakerlandene for EØS-midler og utvikle bilaterale relasjoner.

Følgende utlysinger har søknadsfrist i høst:

Latvia (klima):
Norske virksomheter kan delta i prosjekter innenfor følgende områder: Utslippsreduserende teknologier, fornybar energi, klimaeffektive bygninger og andre innovative teknologiske løsninger for reduserte klimagassutslipp

Søknadsfrist: 8. oktober

Les mer om innholdet og forutsetningene for utlysingene i Latvia her.

Estland (klimatilpasning):
Prosjektene skal bidra til Estlands nasjonale klimatilpasningsplan som er under utarbeidelse. Tema for prosjektene er: Konsekvenser av klimaendringer, sårbarhetsanalyser og tilpasningsmuligheter i spesifiserte sektorer.

Søknadsfrist: 13. oktober

Les mer om utlysingen i Estland her.

Bulgaria (biodiversitet/økosystemtjenester og hav/vann):
Utlysningene er innenfor følgende temaer: Opplærings- og bevisstgjøringstiltak, informasjons- og kapasitetsbygging for vern mot fremmende arter og integrering av økosystemtjenester i sektorpolitikk.

På hav- og vannområdet skal prosjektene dekke integrert forvaltning av hav og ferskvann, havovervåkning og kapasitetsbygging for vurdering og framskrivning av miljøtilstanden i hav og ferskvann

Søknadsfrist for alle utlysingene i Bulgaria: 20. oktober

Les mer om utlysingene i Bulgaria her.

Romania (biodiversitet/økosystemtjenester og miljøgifter):
Det kan søkes om midler til styrking av kunnskapsgrunnlaget for vernede områders bidrag til økonomiske sektorer, kapasitetsoppbygging for forvalting og overvåkning av økologiske korridorer og restaurering av store økosystemer

Søknadsfrist: 28. oktober

Romania har et stort behov for hjelp til å redusere skader av miljøgifter på miljø og mennesker. Prosjektene skal bidra til underlag og støtte for beslutningsprosesser spesielt knyttet til gjennomføring av EU-regelverk innen kjemikalier og farlig avfall samt opplærings- og bevisstgjøringskampanjer.

Søknadsfrist: 5. november

Les mer om utlysingene i Romania her.

Mer spesifikk informasjon om deltemaene, beløp til fordeling, kvalifiserte partnere og prosjektstørrelser finner man i de offisielle dokumentene for de enkelte utlysingene.

Virksomheter fra mottakerlandene av EØS-midler kan søke om prosjektmidler, enten alene eller i partnerskap med andre virksomheter inkludert norske.

Det oppfordres til partnerskap med norske virksomheter. Slike partnerskap gis ekstrapoeng i evalueringen av prosjektsøknadene.

Generell informasjon om EØS-midlene, forutsetningene for partnerskap, praktiske forhold

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Trygve Hallingstad
internasjonal seksjon
telefon: 416 30 323

Trygve svarer på spørsmål om utlysingene for klima, hav/vann og miljøgifter 

seniorrådgiver Elisabeth Jernqvist
internasjonal seksjon
telefon: 934 66 702

seniorrådgiver Svein Terje Båtvik
internasjonal seksjon
telefon: 916 18 444

Elisabeth og Svein Terje svarer på spørsmål om utlysingene for biodiversitet og økosystemtjenester 

Tema