Draugen er et olje- og gassfelt omtrent 150 km vest for Kristiansund. Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft. Foto: Oljedirektoratet.

Anmelder Shell for ulovlig utslipp på Draugen

Miljødirektoratet har anmeldt A/S Norske Shell for ulovlig utslipp av over 900 kilo smøreolje på Draugen-plattformen i Nordsjøen. Vi kritiserer Shell både for utslippet og for å ha gitt oss motstridende informasjon.

Fire kjemikaliekategorier offshore

Kjemikalier som brukes i olje- og gassvirksomhet deles inn i fire fargekategorier: grønn, gul, rød og svart.

Kjemikalier i svart kategori er lite nedbrytbare, med viser høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige.

I utgangspunktet er det ikke er lov å slippe ut kjemikalier i svart kategori. Tillatelse til bruk og utslipp gis dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige og tekniske grunner.

Draugen er et olje- og gassfelt i Norskehavet, omtrent 150 km vest for Kristiansund. Da Miljødirektoratet var på kontroll i 2012, oppdaget vi et ulovlig utslipp av smøreolje med miljøfarlige stoffer.

Holdt tilbake informasjon

Shell opplyste i januar 2013 at det det ikke lenger var lekkasje til sjø. I et nytt brev juli 2013 skriver de imidlertid at utslippet fortsatte inn i 2013.

- Vi ser alvorlig på at en stor og profesjonell aktør holder tilbake informasjon og unnlater å etterleve miljøregelverket, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Motstridende opplysninger

Da utslippet skjedde, hadde ikke Shell kunnskap om smøreoljens miljøklassifisering. Den aktuelle smøreoljen tilhører en gruppe kjemikalier i svart kategori.

Disse kjemikaliene skal bare brukes og slippes ut unntaksvis, og utelukkende når det foreligger tillatelse fra miljømyndighetene. Shell hadde ikke en slik tillatelse, og utslippet var derfor ulovlig.

- Miljødirektoratet mener det er viktig med strafferettslig oppfølging av saken og har anmeldt dem for forholdet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Anette Fischer
juridisk seksjon
telefon: 45481157
e-post: anette.fischer@miljodir.no

seniorrådgiver Tonje Johnsen
juridisk seksjon
telefon: 995 09 903
e-post: tonje.johnsen@miljodir.no

Tema