Et mål for friluftslivets år som markeres i 2015, er å få enda flere til å drive friluftsliv. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Satser på friluftsliv i 2015

2015 blir «Friluftslivets år» med aktiviteter i hele landet, hele året igjennom. Nå inviterer Miljødirektoratet nasjonale organisasjoner til å søke støtte til arrangementer og aktiviteter.

Friluftslivets år

2015 er «Friluftslivets år». Det har regjeringen bestemt.

Markeringen skal bidra til økt friluftslivsaktivitet i hele landet, hele året igjennom.

Barn og unge, barnefamilier og folk som er lite aktive fra før, er de viktigste målgruppene.

Klima- og miljødepartementet står bak «Friluftslivets år», mens Miljødirektoratet er prosjektleder.

Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo) står for daglig drift.

Neste år blir det tredje «Friluftslivets år» i Norge, etter tilsvarende markeringer i 1993 og 2005. Hovedformålet med en slik markering er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og få flere nordmenn til å drive friluftsliv i en eller annen form.

– Vi gjør et realt krafttak for friluftslivet i 2015, men vi trenger både frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter med på laget. Sammen kan vi skape en uforglemmelig feiring av friluftslivet til neste år, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Tilskudd til aktivitet

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former for friluftsliv, og gjør det i gjennomsnitt to ganger i uka. Likevel er aktivitetsnivået i store deler av befolkningen for lav til at helseeffekten av aktiviteten er god nok. Derfor er det et mål for markeringsåret å få flere ut for å være aktive, og oftere enn i dag.

Regjeringen har opprettet en egen tilskuddsordning for tiltak som kan bidra til dette i «Friluftslivets år». 15 millioner kroner skal fordeles. Pengene vil gå til landsdekkende organisasjoner.

– Vi ønsker at tilskuddene skal gå til tiltak som skaper aktivitet landet rundt. Det er viktig for oss å nå store deler av befolkningen, men spesielt barn og ungdom, barnefamilier og mennesker som er lite aktive i dag, sier miljødirektøren.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjoner kan søke i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 10. juni. Miljødirektoratet behandler søknadene og tildeler tilskudd.

FRIFO står for daglig ledelse

Det er klima- og miljødepartementet som har gitt Miljødirektoratet prosjektlederansvaret for «Friluftslivets år». Samtidig har departementet bestemt at Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO, skal stå for den daglige planleggingen og gjennomføringen av året. To prosjektmedarbeidere i FRIFO er allerede på plass.

– Rammene for «Friluftslivets år» er lagt. Planleggingen er i rute. Alt tegner til at 2015 kan gi en flott nasjonal feiring av friluftslivet, og alle er invitert til å være med, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

konst. seksjonsleder Nils Yngve Berg,
friluftslivsseksjonen,
telefon 402 26 242

Tjenester og verktøy

Tema