Ny EU-publikasjon om uhell i raffinerier

EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) har nylig utgitt en publikasjon som som tar for seg uhell i raffinerier relatert til korrosjon.

Publikasjonen "Lessons Learned Bulletin no. 4" beskriver fem ulike hendelser i raffinerier hvor årsaken til hendelsene kan knyttes til korrosjonsproblemer i rørledninger i ulike anleggsdeler. 

Utgivelsen er en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land.

Relaterte lenker

Tema