EØS-midler til miljøsamarbeid i Litauen

Virksomheter i Litauen og Norge kan søke om midler til prosjektsamarbeid innen biodiversitet og økosystemtjenester. Det er satt av penger til dette formålet under EØS-midlene med søknadsfrist 21. april 2014.

Målet med midlene er å stanse tap av biologiske mangfold. Blant annet kan det søkes om støtte til:

  • utarbeidelse av forvaltningsplaner for store våtmarksområder.
  • restaurering av våtmark.
  • forbedring av økologiske nettverk.
  • kartlegging av sårbare områder knyttet til biodiversitet/vindkraft.
  • sammenstilling av eksisterende biologiske data.
  • identifisere påvirkninger av klimaendringer på biodiversitet og klimatilpasningstiltak.
  • utvikling av metoder for å opprettholde en god status på åpne arealer.

Teknisk sett er det partner i Litauen som søker om midler, men det oppfordres til partnerskap med norske interesser. De som kan søke er selskap registrert i Litauen og prosjektpartnere fra Island, Liechtenstein og Norge. Norsk prosjektpartner må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Utlysninger sorterer under samarbeidsprogrammet «Biodiversity and ecosystem services» hvor Miljødirektoratet er programpartner.

Søknadsfrist er 21. april.

Mer informasjon om, og spesifikasjoner knyttet til søknadsprosessen, finner du i lenkene nederst på siden.

Spørsmål knyttet til utlysningen og regelverk rettes til kontaktpersonene nevnt under kontakter til høyre på siden.

Relaterte lenker

Kontakt

programansvarlig i Litauen,
e-post eegrants@cpva.lt,
telefon +370 5 219 1340,
fax +370 5 251 4401

Elisabeth Jernqvist,
telefon 73 58 05 00

Gunnar Kjærstad,
 telefon 73 58 05 00

Tema