Beredskapsforum om akutte utslipp i Oslo 9. april

Miljødirektoratet, Kystverket og Norsk olje og gass inviterer til felles seminar om beredskap mot akutte utslipp i Oslo 9. april 2014. Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører.

  • Hvor: Miljødirektoratets lokaler i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo.
  • Når: Onsdag 9. april 2014 klokken 9.00 – 15.45
  • Påmelding senest 6. april: På grunn av matservering ber vi om påmelding i skjemaet under.
  • Seminaret er gratis. Det er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte.

Tiltak for å redusere effektene av akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Miljødirektoratet, Kystverket og Norsk Olje og Gass inviterer for sjette gang til fellesseminar der beredskap mot akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten til havs er tema. Forumet informerer om endringer innen regelverk og veiledninger, har som mål å klargjøre forventninger. Det gis også åpning for å diskutere problemstillinger.

Årets seminar tar spesielt opp utfordringer som oppstår når aktiviteten flyttes stadig lenger nordover. Myndighetens og bransjens syn på fjernmåling, dispergering og enhetlig ledelse er også tema. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) presenterer dessuten siste nytt.

Program

08.45 Kaffe og registrering
09.00 Velkommen - Signe Nåmdal, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet
09.05 Forventninger til aktørene i petroleumsvirksomheten, (miljørisikovurderinger og beredskap) - Ann Mari Vik Green, Miljødirektoratet (Last ned foredrag)
09.30 Kapasitet og robusthet i oljevernberedskapen - svar på Miljødirektoratets utfordring til bransjen - Egil Dragsund, fagsjef, Norsk olje og gass (Last ned foredrag)

Beredskap i nordområdene

10.00 Internasjonalt samarbeid om beredskap i nordområdene - Ole Christian Bjerkemo, seniorrådgiver, Kystverket (Last ned foredrag)
10.30 Kaffe og frukt
10.50 Utfordringer og muligheter for oljevernberedskap i nordområdene - GAP analyser av dagens metoder (dispergering, mekanisk og brenning) - Hans Petter Dahlslett, Principal Consultant, DNV GL (Last ned foredrag)

Samordning av beredskap

11.15 Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser, status - Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør, Kystverket (Last ned foredrag)
Erfaringer fra table-top øvelsen med statlig overtagelse - Dag Henning Sleire, leder beredskap, Statoil
12.00 Lunsj

Dispergering

13.00 Kystverkets arbeid med kystnær dispergering - Hanne Solem Holt, seniorrådgiver, Kystverket (Last ned foredrag)
13.20 Undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler; Er eksisterende metoder for screening & godkjenning av produkter relevante? - Per Johan Brandvik, seniorforsker, SINTEF (Last ned foredrag)
13.40 Undervannsutslipp av olje og gass. Hva er potensialet for bruk av dispergeringsmidler? Kort kunnskapsstatus - Per Johan Brandvik, Seniorforsker, SINTEF (Last ned foredrag)
14.10 Kaffe og gulrotkake

Teknologiutvikling - metoder

14.35 Olje-på-vannet øvelsen 2013 - Evy Hesjadal, operasjonsrådgiver, NOFO (Last ned foredrag)
15.00 Fjernmåling – tidlig deteksjon av akutt forurensning - JIP Offshore Leak Detection - Heidi Hægeland Halvorsen, Senior Engineer, DNV GL (Last ned foredrag)
15.30 Oppsummering ved Signe Nåmdal
1545 Slutt

Relaterte lenker

Tema